Samsun’da Yaşlılık Dönemi Düşmeler: 2010-2015

  • Ömer Kılınç Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.
  • Salih Tunahan Polat Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.
  • Ahmet Turla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.
  • Berna Aydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, düşme nedeniyle başvuran 65 yaş üstü olguların değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların zarann en aza indirilmesi konusunda alınacak önlemlere yol gösterici olması amaçlanmışta

Gereç ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 01.08.2010 - 31.07.2015 tarihleri arasında düşme nedeniyle başvuran 65 yaş ve üzeri 489 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir.

Olguların adli dosyalan ve hastane otomasyon sistemindeki bilgileri incelenerek; cinsiyet, yaş, başvuru zamanı, düşme şekli, yaralanma bölgeleri, kemik kırıklan, ek hastalık varlığı, tedavi gördüğü bölüm, tedavi durum- lan geriye dönük araşünlmıştır. Kesitsel nitelikteki bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olgulann 230 (%47,0)’u erkek, 259 (%53,0)’u kadındır. En fazla olgu; Temmuz ayında (%12,3), Pazar günleri (%15,7) ve 16.00-23.59 saatleri arasında (%46,6) başvurmuştur. Yaşlılar en sık (%43,3) ev içerisinde düşmüştür. Olgulann %16,4’ünde iç organ yaralanması, %53,2’sinde kemik kınğı meydana gelmiştir. En fazla (%41,5) kınk görülen kemik femurdur.

Sonuç: Yaşlı nüfustaki artış nedeni ile düşme ile ilişkili yaralanmalar toplumsal bağlamda önemli sorun olmaktadır. Düşme yaşlılığın kaçınılmaz sonucu değildir. Yaşlılarda düşmelerin önlenmesi, günlük yaşam aktivite- leri ile ilgili bağımlılık durumunu azaltacak, yaşam kalitesini arttıracak ve sağlık bakım maliyetim düşürecektir.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. Zecevic AA, Salmoni AW, Speechley M, Vandervoort AA. Defining a fall and reasons for falling: comparisons among the views of seniors, health care providers, and the research literature. Gerontologist. 2006; 46(3): 367-76.
2. Holtzer R, Friedman R, Lipton RB, Katz M, Xue W, Verghese J. The relationship between specific cognitive functions and falls in aging. Neuropsychology. 2007; 21(5): 540-8. doi: 10.1037/0894-4105.21.5.540
3. Aoyagi K, Ross PD, Davis Jw, Wasnich RD, Hayashi T, Takemoto T. Falls among community-dwelling elderly in Japan. J Bone Miner Res 1998; 13: 1468-74. doi: 10.1359/jbmr.1998.13.9.1468
4. Bueno-Cavanillas A, Padilla-Ruiz F, Jimenez-Moleon JJ, Peİnado-Monso CA, Galvez-Vargas R. Risk factors in falls among the elderly acoording to extrinsic and intrinsic precipitating causes. Eur J Epidemiol 2000; 16: 849-59.
5. Graafmans WC, Ooms ME, Hofstee HM, Bezemer PD, Bouter LM. Lips P. Falls in the elderly: A prospective study of risk factors and risk profiles. Am J Epidemiol 1996; 143: 1129-36.
6. Lipsitz LA, Jonsson PV, Kelley MM, Koestner JS. Causes and correlates of recurrent falls in ambulatory frail elderly. J Gerontol 1991; 46: 114-22.
7. Robbins AS, Rubenstein LZ, Josephson KR, Schulman BL, Osterweil D, Fine G. Predictors of falls among elderly people. Results of two population-based studies. Arch Intern Med 1989; 149: 1628-33.
8. Ryynanen OP, Kivela SL, Honkanen R, Lappala P. Saano V. Medications and chronic diseases as risk factors for falling injuries in the elderly. Scand J Soc Med 1993; 21: 264-71.
9. Tinetti ME, Williams TF, Mayewski R. Fail risk index for elderly patients based on number of chronic disabilities. Am J Med 1986; 80: 429-34.
10. Karataş GK, Maral I. Ankara- Gölbaşı ilçesinde geriatrik popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. Turkish Journal of Geriatrics 2001; 4 (4): 152-8.
11. Masud T, Morris RO. Epidemiology of falls. Age Ageing. 2001; 30: 3-7.
12. Rubenstein LZ, Josephson KR. Falls and their prevention in elderly people: what does the evidence show? Med Clin North Am. 2006; 90: 807-24. doi: 10.1016/j.mcna.2006.05.013
13. Tinetti ME, Doucette J, Claus E, Marottoli RA. Risk factors for serious injury during falls by older persons in the community. J Am Geriatr Soc. 1995; 43: 1214-21.
14. Sattin RW, Huber DAL, DeVito CA, Rodriquez JE, Ros A, Bacchelli S, et al. The incidence of fall injury events among the elderly in a defined population. Am J Epidemiol. 1990; 131: 1028-37.
15. Kiel DP, O'Sullivan P, Teno JM, Mor V. Health care utilization and functional status in the aged following a fall. Med Care. 1991; 29(3): 221-8.
16. Suzuki M, Ohyama N, Yamada K, Kanamori M. The Relationship Between Fear of Falling, Activities of Daily Living and Quality of Life Among Elderly Individuals. Nursing and Health Sciences 2002; 4(4): 155-61.
17. World Health Organization. WHO global report on falls prevention in older age, 2007. World Health Organization, 1-7.
18. Aktaş B. Doktora Tezi; “Yaşlı Bireylerde Düşmeleri Önlemeye Yönelik Rehber Geliştirme ve Rehber Doğrultusunda Verilen Eğitimin Düşmeye Etkisi” Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Behice Erci Erzurum 2012.
19. Işık A, Cankurtaran M, Doruk H, Mas MR. Geriatrik Olgularda Düşmelerin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (1): 45-50.
20. Todd C, Skelton D. What are The Main Risk Factors for Falls Among Older People and What are the Most Effective Interventions to Prevent These Falls? 2004 Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network report; http://www.euro.who.int/document/E82552.pdf) , erişim tarihi: 14 Aralık 2015.
21. Hawk C, Hyland JK, Rupert R, Colonvega M, Hall S. Assessment of Balance and Risk for Falls in a Sample of Community-Dwelling Adults Aged 65 and Older. Chiropractic & Osteopathy 2006; 14: 3. doi: 10.1186/1746-1340-14-3
22. Campbell AJ. Spears CiF, Borrie MJ. Examinatîon by logistic rEgression modelling of the variables which erease the relative risk of elderly women falling compared to elderly men. J Clin Epidemiol 1990; 44: 1415-20.
23. Downton JH, Andrews K. Prevalence, characteristics and factors associated with falls among the elderly living at home. Aging 1991; 3: 219-28.
24. Tinetti M, Speechley M. Prevention of Falls Among the Elderly. The New England Journal of Medicine 1989; 320(16): 1055-9. doi: 10.1056/NEJM198904203201606
25. Lök N. Yüksek Lisans Tezi; “Yaşlılarda Düşmelere Sebep Olan Ev İçi Çevresel Risk Faktörleri ve Düşme ile İlişkisi” Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Belgin Akın Konya- 2010.
26. Cassels C. Falls in the Elderly: a Major Cause of TBI Death, The Centers for Disease Control and Prevention, Injury Journal and Safety Research 2008; 39: 269-72.
27. Zararsız İ, Kaya E, Savaş N, Meydan S, Davran R, Tutanç M, ve ark. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Acil Servise Kırık Nedeniyle Başvuran Hastalarda Kırık Dağılımı ve Sıklığı, F.Ü.Sağ. Bil.Tıp Derg. 2009; 23(3): 155-8.
28. Taviloğlu K, Aydın A, Çuhalı BD, Demiralp T, Güloğlu R, Ertekin C. Olgularımızın birinci derece travma merkezine sevk edilme kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi. Ulusal Travma Dergisi 2001; 7: 146-50.
29. Ritsema TS, Kelen GD, Pronovost PJ, Pham JC. The national trend in quality of emergency department pain management for long bone fractures. Acad Emerg Med 2007; 14: 163-9. doi: 10.1197/j.aem.2006.08.015
30. Hadjidakis DJ, Kokkinakis EP, Sfakianakis ME, Raptis SA. Bone density patterns after normal and premature menopause. Maturitas 2003; 44: 279-86.
31. Koç Z. Hastaneye Yatan 60 Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum 2006; 16(3): 84-96.
32. Rubensteın LZ. Falls in Older People: Epidemiology, Risk Factors and Strategies for Prevention. Age Ageing 2006; 35(Supplement 2): ii37-ii41. doi: 10.1093/ageing/afl084
33. MacReady N. Psychotropic Medications Associated With Falls in Elderly Patients Archives of Internal Medicine 2009; 169: 1952-60.
34. Kawanabe K, Kawashima A, Sashimoto I, Takeda T, Sato Y, Iwamoto J. Effect of Whole-Body Vibration Exercise and Muscle Strengthening, Balance, and Walking Exercises on Walking Ability in The Elderly. The Keio Jornal of Medicine 2007; 56(1): 28-33.
35. Yaman H. Akdeniz M, Kanevetci Z. Ülkemizde Beklenilen Demografik Değişime Hazırlık: Yaşlı Dostu Birincil Bakım Merkezleri, RNA Aile Hekimliği Dergisi 2008; 2(4): 14-21.
Yayınlanma Tarihi
2017-04-29
Nasıl Atıf Yapmalı
KILINÇ, Ömer et al. Samsun’da Yaşlılık Dönemi Düşmeler: 2010-2015. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 21-26, nis. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1006>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017127137.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

Yaşlılık, Düşme, Femur kınğı