Taşıt Yoluna Çıkan At Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazası: İki Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

hayvan iştirakli trafik kazası
ölüm
maluliyet
at
yaralanma
taşıt yolu

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Kılıç S, Cantürk G. Taşıt Yoluna Çıkan At Sebebiyle Meydana Gelen Trafik Kazası: İki Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(1):73-76. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2017227929

Öz

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi Adli Tıp Anabilim Dalımızdan trafik kazası nedeniyle yaralanan iki olgu ile ilgili rapor hazırlanmasını talep etmektedir. Hazırlanacak raporun olgulara ait maluliyet oranını ve iş göremezlik süresini içermesi istenmektedir. Yapılan incelemelerin ardından raporlar hazırlandı. Her iki olgunun travma sebebiyle farklı türde yaralanması mevcuttu. Taşıt yoluna çıkan atların neden olduğu trafik kazalarına Türkiye'de nadir olarak rastlanmaktadır.

İlk olgumuz üst ekstremitesinden ve yüzünden yaralanan erişkin yaşta bir erkekti. Olgumuz kulak amputasyonu nedeniyle protez kullanmaktaydı. Olgumuzun yüzünün sağ bölümünde ve sol önkolunda skar dokusu bulunmaktaydı. Diğer olgumuz, kazada kraniyal kemik kırığı ve hematom gelişen üç yaşında erkek çocuğuydu. Olgumuzun vücudunun sağ yarısında hemiparezi gelişmişti. Her iki olgumuzda nörolojik sekeller bulunmasına rağmen psikiyatrik sekel bulunmamaktaydı.

Literatürde kanguru, geyik, deve ve sığın geyiği gibi birçok farklı türde hayvanın iştirak ettiği trafik kazası bulunmaktadır. Ancak atların dahil olduğu trafik kazası literatürde nadir olarak bulunmamaktadır. Adli tıp uzmanları adalete yardımcı olmak için, travmatik olaylar ile bunların neticesinde oluşmuş maluliyetler arasındaki illiyet bağını kurmalıdır. Bahsi geçen iki olgumuzu sunma amacımız; hayvan iştirakli trafik kazasına bağlı yaralanmaların incelenmesi ve adli tıp uzmanlarının bu tür olgular hakkında rapor hazırlanması konusuna dikkatinin çekilmesidir.

Anahtar kelimeler: hayvan iştirakli trafik kazası; ölüm; maluliyet; at; yaralanma; taşıt yolu

https://doi.org/10.17986/blm.2017227929
PDF

Kaynaklar

www.trafik.gov.tr/SiteAssets/istatistik/2014_bulten_ozet.xls. Accessed date:10.02.2016.

Sullivan JM. Trends and characteristics of animal-vehicle collisions in the United States. J Safety Res. 2011; 42: 9–16.

Bruinderink GWTA G, Hazebroek E. Ungulate Traffic Collisions in Europe. Conserv Biol. 1996; 10: 1059-67.

Rowden P, Steinhardt D, Sheehan M. Road crashes involving animals in Australia. Accid Anal Prev. 2008; 40:1865–71.

Seiler A. Predicting locations of moose–vehicle collisions in Sweden. J Appl Ecol 2005; 42: 371–82.

Malo JE, Suarez F, Diez A. Can we mitigate animal–vehicle accidents using predictive models? J Appl Ecol. 2004; 41: 701–710.

Mastro LL, Conover MR, Frey SN. Deer–vehicle collision prevention techniques. Human–Wildlife Conflicts Spring 2008; 2(1): 80–92.

Hothorna T, Müllerb J, Heldd L, Möste L, Mysterud A. Temporal patterns of deer–vehicle collisions consistent with deer activity pattern and density increase but not general accident risk. Accid Anal Prev. 2015; 81: 143-152.

Attewell R, Glase K. Bull Bars and Road Trauma. ATSB Road Safety Research Report CR200. ISBN: 0642255504 9780642255501, Canberra, 2000.

Abu-Zidan FM, Parmar KA , Rao S . Kangaroo-related motor vehicle collisions. J Trauma. 2002; 53(2): 360-3.

Björnstig U, Eriksson A, Ornehult L. Injuries caused by animals. Injury. 1991; 22(4): 295-8.

Cripps RA. Horse-related injury in Australia. Australian Injury Prevention Bulletin. 2000; 24:1-20.

Yıldız M, Durukan P. Hayvanlara Bağlı Yaralanmalar. Fırat Tıp Derg. 2005; 10(1): 25-26.

Gönüllü H, Karadaş S, Güner S, Aydın İ. Ülkemizin Doğusunda Van ve Çevresinde Hayvanlarla İlişkili Yaralanmaların Analizi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2013;17:112-116.

Silver JR. Spinal injuries resulting from horse riding accidents. Spinal Cord. 2002; 40(6): 264-271.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.