Klinik Bulgu Vermeyen Kafa İçi Travmalarının Yaşamsal Tehlike Kriterleri Açısından Yeniden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

İntrakranial yabancı cisim
Ateşli silah yaralanması
ateşli silah yaralanması
Hayati tehlike
yaşamsal tehlike
Adli tıp
adli tıp

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Atan Y, Akbaba M, Asıldağ M, Tataroğlu Z, Daş V. Klinik Bulgu Vermeyen Kafa İçi Travmalarının Yaşamsal Tehlike Kriterleri Açısından Yeniden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(1):69-72. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2017228671

Öz

Kafa bölgesine yönelik ateşli silah yaralanmaları sonucunda genellikle kafatası kemiklerinde kırık, beyin kanaması ve beyin doku hasarı meydana gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre her biri tek başına yaşamsal tehlikeye neden olan bu üç yaralanma genelde birlikte bulunur.

Bilindiği üzere orbitada kraniumla iştirakli; süperior ve inferior orbital fissür ve de optik sinirin geçtiği optik kanal olmak üzere 3 esas foramen vardır.

Sunulan olguda, ateşli silah çeşitlerinden biri olan pompalı tüfekle yüz bölgesinden yaralanan ve bir adet saçma tanesinin orbita çukurunu kemik kırığı olmaksızın geçerek herhangi bir nörolojik semptom oluşturmaksızın beyin dokusunda kalan 39 yaşında bir kadın olgu sunulmuştur.

Olgu, saçma tanesinin orbita çukurundan kemik kırığına neden olmadan ilerleyerek beyin dokusuna isabet etmesine rağmen nörolojik bir semptom oluşturmaması fakat yaralanmanın vasıf olarak yaşamsal tehlikeye neden olan kriterler arasında olması açısından ilginç bulunmuş ve tehlike kriterini travmanın sadece lokasyonuna göre mi yoksa oluşturduğu hasara göre mi verilmesi gerektiği konusunu tartışmaya açmak amacı ile sunulmuştur.

https://doi.org/10.17986/blm.2017228671
PDF

Kaynaklar

- Donnarumma P, Tarantino R, Gennaro P, Mitro V, Valentini V, Magliulo G et al.: Penetrating gunshot wound to the head: transotic approach to remove the bullet and massetericfacial nerve anastomosis for early facial reanimation. Turkish Neurosurgery 24:415-8, 2014

- Callahan AB, Yoon MK: Intraorbital foreing bodies: Retrospective chart review and review of literature. Int Ophthalmol Clin 53:157-65, 2013

- Chan SK, Pang KY, Wong CK: Transnasal penetrating intracranial injury with a chopstick. Hong Kong Med J 20:67- 9, 2014

- Adli Tıp Ders Kitabı, İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yayınları, 2011; 635-6

- Güzel S, Balcı Y, Çetin G. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Uzmanları Derneği Adli Tıp Derneği, Türk Ceza Kanun’unda Tanımlanan yaralanma suçlarının Adli Tıp açısından Değerlendirilmesi 2005(Güncelleme Editörleri; Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın M. 2013);1-2

- https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

- Ozdol C, Ozdol N.C, Celikmez R.C, Turk C.C, Dogan O, Kara N.N; Incidentally Detected Intracranial Multiple Metallic Foreign Bodies. Türk Nöroşirurji Dergisi Cilt 25, Sayı 1, Sayfa 55-7, 2015

- Miller CF, Brodkey JS, Colombi BJ. The danger of intracranial wood. Surg Neurol 1977;7:95-103

- Wesley RE, Anderson SR, Weiss MR, Smith HP. Management of orbital-cranialtrauma. Adv Ophtal Plast Reconstruct Surg 1988;7:3-26

- Martins RS, Siqueira MG, Santos MT, Zanon-Collange N, Moraes OJ. Prognostic factors and treatment of penetrating gunshot wounds to the head. Surg Neurol 2003;60:98–104.

- Miller JD, Butterworth JF, Gudeman SK, Faulkner JE, Choi SC, Selhorst JB et al.; Further experience in the management of severe head injury. J Neurosurg 1981;54:289–99.

- Cınar K, Secer M, Alagoz F, Ulutas M, Uckun OM ve ark.; Outcomes and demostration of cranial firearm injuries: A multicenter retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, July 2015, Vol. 21, No. 4;291-6

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.