Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi

  • Hakan Kar Mersin Üniversitesi http://orcid.org/0000-0002-8790-6563
  • Halis Dokgöz Mersin Universitesi
  • Nursel Gamsız Bilgin Mersin Universitesi
  • Betül Albayrak Mersin Universitesi
  • Tamer İrfan Kaya Mersin Universitesi

Özet

Amaç: Günümüzde tüm dünyada epilasyon amacıyla Ruby, Alexandrite, Diode ve Neodymium: yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) laser ci- hazları sıklıkla kullanılmaktadır. Laser epilasyon işleminin mekanizması; milisaniyelik atım süreleri ile kıl folikülündeki melanini hedefleyerek kıl köklerinde selektif fototermoliz meydana getirmektir. Yan etki olarak özellikle koyu renkte ciltlerde; ciltte yanık, ince epidermal kurutlanma, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon ve hatta skarlaşmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle cilt türüne göre uygun dalga boyunda lazer kaynağı seçilmesi, istenmeyen cilt lezyonlarının önüne geçilmesi açısından ön koşul olarak kabul edilmektedir. Lazer epilasyon işleminin yasal çerçevesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli tartışmalı durumdadır. Bu çalışmada lazer epilasyona bağlı gelişen cilt lezyonu olgularının malpraktis açısından değerlendirilmesinde ve raporlama süreçlerinde karşılaşılabilecek problemleri ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2006-2016 yılların arasında adli rapor düzenlenmek üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına gönderilen 14 lazer epilasyona bağlı gelişen cilt lezyonu olgusu, retrospektif olarak, sosyodemografik özellikleri, muayene ve konsültasyon bulguları, adli rapor sonuçları, uygulamanın yapıldığı yer, uygulayıcı kişi ve hukuki özellikleri dikkate alınarak malpraktis açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların 12’si kadın olup yaş ortalaması 31,21 ± 8,52 bulundu. En sık 25-29 yaş ve 40-44 yaş grubunda oldukları tespit edildi. Olguların sıklıkla olaydan hemen sonraki ilk birkaç gün içerisinde ya da olay üzerinden 1-2 yıl geçtikten sonra şikayetçi oldukları gözlemlendi. En sık görülen lezyonların sırasıyla hiperpigmentasyon (n:7), hipopigmentasyon (n:5), skar (n:3) olduğu, lokalizasyon olarak yüz bölgesi 8 olgu ile en sık, alt ekstremite 5 ile ikinci sıklıkta olduğu görüldü. 9 olgu için Dermatoloji konsültasyonu istenilmiş olup, bunlardan 8 olguya “tespit edilen lezyonların lazer uygulamasına bağlı gelişen komplikasyon olduğu” şeklinde yanıt verilmiştir. 12 olguda uygulama “Güzellik ve Estetik Merkezlerinde” “Güzellik Uzmanlarınca” yapılmış olup, diğer iki olguda “Özel Tıp Merkezlerinde” doktor gözetiminde yine “Güzellik Uzmanlarınca” yapılmış olduğu tespit edildi.

Sonuç: Yazarlar olarak lazer epilasyonun işleminin tıbbi bir uygulama olduğunu, mutlaka standart eğitimden geçmiş bir tabip ya da uzman tabip tarafından ya da tabip gözetiminde aynı eğitimi almış ve sertifiye sağlık mesleği mensubu tarafından ve sağlık kuruluşlarında uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

Sean W. Lanigan, MD, FRCP, DCH. Incidence of side effects after laser hair removal. J Am Acad Dermatol, 2003; 49(5), 882-886. DOI: 10.1067/S0190
Stephanıe D. Gan and Emmy M. Graber. Laser Hair Removal: A Review. Dermatol Surg 2013;39:823–838. DOI: 10.1111/dsu.12116
Bjerring P, Zachariae H, Lybecker H, Clement M. Evaluation of the free-running ruby laser for hair removal: a retrospective study. Acta Derm Venereol (Stockh) 1998;78:48-51. DOI: 10.1080/00015559850135841
Wimmershoff MB, Scherer K, Lorenz S, Landthaler M, Hohenleutner U. Hair removal using a 5-msec long pulsed ruby laser. Dermatol Surg 2000;26:205-9. DOI: 10.1046/j.1524-4725.2000.09217
Eremia S, Li CY, Umar SH, Newman N. Laser hair removal: long term results with a 755nm alexandrite laser. Dermatol Surg 2001;27:920-4. DOI: 10.1046/j.1524-4725.2001.01074.x
Mahrukh S. Nisar, Jenifer R. Lloyd and Tanweer Khan. Laser Hair Removal Put in the Wrong Hands. Dermatol Surg 2013;39:480–482. DOI: 10.1111/dsu.12086
Nanni CA, Alster TS. A practical review of laser-assisted hair removal using the Q-switched Nd: YAG, long-pulsed ruby, and long-pulsed alexandrite lasers. Dermatol Surg 1998;24:1399-405. DOI: 10.1111/j.1524-4725.1998.tb00022.x
Nanni CA, Alster TS. Laser-assisted hair removal: Side effects of Q-switched Nd:YAG, long-pulsed ruby, and alexandrite lasers. J Am Acad Dermatol 1999;41:165-171 DOI: 10.1016/S0190-9622(99)70043-5
Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/05/20030512.htm (Erişim tarihi: 06.09.2016).
Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080215-4.htm (Erişim tarihi: 06.09.2016).
http://www.saglik.gov.tr/HM/dosya/1-89238/h/estetik-amacli-ipl-cihazlari-hk-06052014-456.pdf (Erişim tarihi: 06.09.2016).
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100725-10.htm (Erişim tarihi: 06.09.2016).
Yayınlanma Tarihi
2016-12-29
Nasıl Atıf Yapmalı
KAR, Hakan et al. Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 21, n. 3, p. 153-158, ara. 2016. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1053>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2016323748.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

lazer, epilasyon, yanık, komplikasyon, malpraktis