Evlilik İçi Cinsel Saldırı Olgularını Ruhsal Bulgular Olmadan Tespit Etmek Mümkün mü?

  • Kenan Karbeyaz Eskişehir Adli Tıp Şube Md.
  • Adnan Çelikel MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI
  • ibrahim Ortanca MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

Özet

Amaç: Ülkemiz hukuk siteminde eşlerin birbirlerine karşı cinsel davranışlarının suç teşkil edip edemeyeceği hususu uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nu ile eşe karşı cinsel saldırı suç olarak kabul edilmiştir. Ancak Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ruhsal değerlendirmenin geri plana itildiği düşünülmektedir. Bu çalışmada evlilik içi cinsel saldırı olguları değerlendirilmesi, ruhsal bulguların öneminin anlaşılması ve sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2011-2016 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne müracaat eden, evlilik içi cinsel saldırı olguları çalışma kapsamına alındı. Ruhsal değerlendirme bulgularının önemi anlaşılmaya çalışıldı.

Bulgular: 6 yılık dönemde 27 evlilik içi cinsel saldın olgusu müracaat etmiştir. Mağdurların % 48,2’sinin 17-24 yaş grubunda olduğu, yalnızca 2 olgunun (% 7,4) yüksek öğrenim mezunu olduğu belirlendi. Kanun değişikliği sonrasında sadece 1 olgunun müracaat ettiği saptandı. Olguların yalnızca 9’unda (% 33,3) fizik veya genital muayene ile bulgu elde edildi Ruhsal değerlendirmeler sonucu olgulann tümünde, cinsel saldın ile ilişkili ruhsal bulgular saptandı. Ruhsal bulgular olmadan olgulann 3’ te 2’sinde herhangi bir delil saptanamayacağı ve dolayısıyla dava açılamayacağı tespit edildi.

Sonuç: Ruhsal değerlendirme bulgularının olmadığı cinsel saldın muayenesinin eksik olduğu saptanmıştır. Bu nedenle ilgili kanun maddesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ruhsal değerlendirme bulgulan, cinsel saldın için tanı koydurucu olarak kabul edilmeli ve kanun maddesinde açıkça belirtilmelidir. Tüm şehirlerde gerek çocuklar ve gerekse erişkinler için adli tıp ve psikiyatri uzmanlanmn birlikte çalışabileceği birimler acilen kurulmalıdır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. Yavuz MF, Gölge ZB, Safran N. Evlilik içi zorla cinsel ilişki üzerine bir anket çalışması. Adli Tıp Bülteni. 1998; 3(2):46-50. DOI:  10.17986/blm.199832297
2. Yalvaç G. Türk Ceza Kanunu Yalvaç G (editör). Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat. Ankara: Adalet Yayınevi; 2016; s:328-74.
3. Polat O, İnanıcı MA, Aksoy ME. Cinsel Suçlar. (editörleri) Polat O, İnanıcı MA, Aksoy ME. Adli Tıp Ders Kitabı. Nobel Tıp Kitapevleri, 1997:s;340-60.
4. Ipekten Alaman M, Yıldız H. Domestic sexual violence and sexual problems among gynecology outpatients: an example from Turkey. Women Health. 2014;54(5):439-54.
5. Özcan NK, Günaydın S, Çitil ET. Domestic Violence Against Women In Turkey: A Systematic Review And Meta Analysis. Arch Psychiatr Nurs. 2016;30(5):620-9.
6. Holmes MM, Resnick HS, Frampton D. Follow-up of sexual assault victims. Am J Obstet Gynecol 1998;179:336–342.
7. Karbeyaz K., Gündüz T, Balcı Y, Akkaya, H. Yeni Türk Ceza Kanunu sonrası değerlendirilen cinsel suç olguları; Eskişehir deneyimi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Derg. 2009; 6(1), 1-8.
8. Demirci Ş, Doğan HK, Erkol Z, Deniz İ. Konya’da cinsel istismar yönünden muayenesi yapılan çocuk olguların değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Derg.  2008;5(2):43-9.
9. Hwa HL, Chen SC, Wu MZ, Shun CT, Liu SK, Lee JC, Chen YC. Analysis of cases of sexual assault presenting at a medical center in Taipei. Taiwan J Obstet Gynecol. 2010;49(2):165-9.
10. Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Forensic psychiatric reports for victims of sexual assault and consensus problems among expertise institutes. Turk Psikiyatri Derg. 2012;23(4):255-62.
11. Kaya A, Aktaş EÖ. The concept of mental health deterioration in light of decisions by higher judicial bodies. Turk Psikiyatri Derg. 2014;25(2):133-9.
12. Puri M, Frost M, Tamang J, Lamichhane P, Shah I. The prevalence and determinants of sexual violence against young married women by husbands in rural Nepal. BMC Res Notes. 2012 ;13(5):291.
13. Adhikari R, Tamang J. Sexual coercion of married women in Nepal. BMC Womens Health. 2010; 28:10-31
14. Frieze IH. Investigating the causes and consequences of marital rape. Signs. 1983; 8(3); 532-53.
15. McNutt LA, van Ryn M, Clark C, Fraiser I. Partner violence and medical encounters: African-American women perspectives. Am J Prev Med. 2000; 19(4): 264-9.
16. Garcia-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, et al. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. Lancet 2006;368:1260–69
17. de Visser RO, Smith AMA, Rissel CE, Richters J, Grulich AE: Sex in Australia: Experiences of sexual coercion among a representative sample of adults. Australian & New Zealand J Public Health. 2003; 27:198-203.
18. Basile KC. Prevalence of wife rape and other intimate partner sexual coercion in a nationally representative sample of women. Violence Vict. 2002;17(5):511-24.
19. Bennice JA, Resick PA. Marital rape: History, research, and practice. Trauma Violence Abuse. 2003;4(3):228-246.
20. Coker AL, Smith PH, McKeown RE, King MJ. Frequency and correlates of intimate partner violence by type: Physical, sexual, and psychological battering. Am J Public Heath. 2000;90(4), 553- 559.
21. Painter K, Farrington DP. Marital violence in Great Britain and its relationship to marital and non-marital rape. Int Rev Victimology. 1998; 5(3-4), 257-276.
22. Elnashar AM, El-Dien Ibrahim M, Eldesoky MM, Aly OM, El-Sayd Mohamed hassan M. Sexual abuse experience by married Egyptian women. Int J Gynaecol Obstet. 2007;99(3):216–20.
23. Anes Jellali I, Jellali MA, Gataa R, Mechri A. [Violence against women in the marriage: Cross-sectional study in the family planning clinic Monastir]. Tunis Med. 2015;93(8-9):516-22. [Fransızca].
24. Günay Y, Sözen Ş, Yavuz F, Ramadanoğlu E. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Olguları, Adli Tıp Uygulaması Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Adli Tıp Derg. 1996; 12:69-79.
25. Kapadia MZ, Saleem S, Karim MS. The hidden figure: sexual intimate partner violence among Pakistani women. Eur J Public Health. 2009;7:2–5.
26. Green AH. Child sexual abuse. In: Lewis M, ed. Child and Adolescent Psyhiatry. Baltimore: Williams and Wilkins; 1996. p.1041–48.
27. Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B, Şişmanlar ŞG, Yıldız Ö, Memik NÇ, Biçer Ü. Cinsel istismara maruz kaldığı bildirilen olguların ruhsal değerlendirme sonuçları. Adli Tıp Bülteni. 2006;11(2):53–58. DOI: 10.17986/blm.2006112607
28. Danielson CK, Holmes MM Adolescent sexual assault: an update of the literature. Curr Opin Obstet Gynecol 2004 Oct;16(5):383–88.
29. Gölge ZB. Cinsel travma sonrası oluşan ruhsal sorunlar. Nöropsikiyatri Arşivi 2005;42(1):19–28
30. Moscarello R. Psychological management of victims of sexual assault. Canadian Journal of Psychiatry, 1990; 35:25-30.
31. Evans E, Hawton K, Rodham K. Suicidal phenomena and abuse in adolescents: a review of epidemiological studies. Child Abuse Negl, 2005;29:45– 58.
32. Cantürk G, Cantürk N. Cinsel saldırı mağdurlarının muayene prosedürü. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(50):49-55.
Yayınlanma Tarihi
2017-04-29
Nasıl Atıf Yapmalı
KARBEYAZ, Kenan; ÇELIKEL, Adnan; ORTANCA, ibrahim. Evlilik İçi Cinsel Saldırı Olgularını Ruhsal Bulgular Olmadan Tespit Etmek Mümkün mü?. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 40-44, nis. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1064>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017127140.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

Cinsel saldırı, Türk Ceza Kanunu, Ruhsal Değerlendirme

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler