Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve Güncel Sorunlar

  • Ramazan Akçan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Mahmut Şerif Yıldırım Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı http://orcid.org/0000-0001-8861-9016
  • Aykut Lale Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Abdurrahman İsak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Mehmet Cavlak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Ali Rıza Tümer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Özet

Giriş: Emniyet Teşkilatına öğrenci alımları sırasında veya teşkilat personelinin sağlık durumu belirlenirken oluşan ihtilaflarda adli tıp uzmanlarından Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği bağlamında görüş istenebilmektedir. Söz konusu yönetmelik son olarak 2012 yılında güncellenmiş olmakla birlikte güncel tıbbi bilgilerle çelişen ve bu nedenle değerlendirmeyi güçleştiren madde ve tanımlamalar olduğu dikkati çekmektedir.


Amaç: Bu çalışmada söz konusu yönetmeliğin ihtilafa neden olan maddelerinin polikliniğimize başvuran olgular bağlamında ortaya konulması ve literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmaktadır.


Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 01.03.2015 ile 30.11.2015 tarihleri arasında Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca değerlendirilmeleri amacıyla başvurmuş ve raporları karara bağlanmış olan 56 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiş ve bulgular literatür eşliğinde tartışılmıştır.


Bulgular: Anabilim Dalımıza gönderilen 56 olgunun 47’sinin (%83,9) erkek, 9’unun (%16,1) kadın olduğu, olguların yaşlarının 18 ile 33 yıl arasında değiştiği, yaş ortalamasının 24,7 (SD=3,09) yıl olduğu görülmüştür. En fazla ihtilafa neden olan hususların görme (refraksiyon kusurları) ve göz hastalıklarına ilişkin maddeler (n=10, %17,9) ile Hepatit B enfeksiyonlarına ilişkin maddeler (n=5, %8,9) olduğu dikkati çekmektedir.


Sonuç: Bu çalışma kapsamındaki olguların değerlendirme sürecinde tespit edilen çelişkili durumların ilgili yönetmeliğin güncellenmesine esas teşkil edebileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak, söz konusu yönetmeliğin güncel tıbbi gerçeklerden kopmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için periyodik olarak güncellenmesi önem arz etmektedir.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. T. C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği. Resmi Gazete. 04.08.2003.
2. Emniyet Genel Müdürlüğü. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alım İlanı 2016. Available from: https://www.egm.gov.tr/Duyurular/Sayfalar/Emniyet-Genel-Mudurlugu-2250-Erkek-250-Kadin-Olmak-Uzere-Toplam-2500-Polis-Memuru-Alimi-Yapacak.aspx. Access date: 02/01/2017.
3. McMahon BJ, Alward WL, Hall DB, Heyward WL, Bender TR, Francis DP, et al. Acute hepatitis B virus infection: relation of age to the clinical expression of disease and subsequent development of the carrier state. Journal of infectious diseases. 1985;151(4):599-603.
4. Ding X, Mizokami M, Yao G, Xu B, Orito E, Ueda R, et al. Hepatitis B virus genotype distribution among chronic hepatitis B virus carriers in Shanghai, China. Intervirology. 2001;44(1):43-7. DOI:10.1159/000050029.
5. Beasley RP, Lin C-C, Hwang L-Y, Chien C-S. Hepatocellular carcinoma and hepatitis B virus: a prospective study of 22 707 men in Taiwan. The Lancet. 1981;318(8256):1129-33.
6. Gelet A, Sanseverino R, Martin X, Leveque J, Dubernard J. Percutaneous treatment of benign renal cysts. European urology. 1989;18(4):248-52.
7. Bosniak MA. The current radiological approach to renal cysts. Radiology. 1986;158(1):1-10.
8. Amar AD, Das S. Surgical management of benign renal cysts causing obstruction of renal pelvis. Urology. 1984;24(5):429-33.
9. Tyrrell A, Reilly T, Troup J. Circadian variation in stature and the effects of spinal loading. Spine. 1985;10(2):161-4.
10. Reilly T, Tyrrell A, Troup JG. Circadian variation in human stature. Chronobiology international. 1984;1(2):121-6.
11. Leatt P, Reilly T, Troup J. Spinal loading during circuit weight-training and running. British Journal of Sports Medicine. 1986;20(3):119-24.
12. Corlett E, Eklund J, Reilly T, Troup J. Assessment of workload from measurements of stature. Applied Ergonomics. 1987;18(1):65-71.
13. Wilby J, Linge K, Reilly T, Troup J. Spinal shrinkage in females: circadian variation and the effects of circuit weight-training. Ergonomics. 1987;30(1):47-54.
14. Boocock M, Garbutt G, Reilly T, Linge K, Troup J. The effects of gravity inversion on exercise-induced spinal loading. Ergonomics. 1988;31(11):1631-7.
Yayınlanma Tarihi
2017-06-05
Nasıl Atıf Yapmalı
AKÇAN, Ramazan et al. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve Güncel Sorunlar. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 119-123, haz. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1072>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017227935.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, Klinik Adli Tıp, Hepatit B, Refraksiyon Kusurları

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler