Türkiye Pazarında Yeni Bir Ürün: Kenevir Özütlü Soğuk İçecekler

  • Melike Aydoğdu Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir http://orcid.org/0000-0002-6324-0234
  • Rukiye Döğer Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir http://orcid.org/0000-0002-4012-3684
  • Serap Annette Akgür Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir http://orcid.org/0000-0001-9638-2311

Özet

Amaç: Dünyanın en önemli çay pazarlarından biri olan Türkiye’de; soğuk çay son yılların en dikkat çekici ürünlerinden biridir. Bu çalışma ile kenevirin psikoaktif maddesi olan kannabisin pozitif şeklinde sunulduğu “Kenevirli Soğuk Çay” isimli içeceğinin; üzerinde yazıyla belirtilen ve içeriğinde bulunan maddeler kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


Materyal ve Metod: İçeceğin ilgili yasal düzenlemeler kapsamında yasaklı madde içerip içermediği iki ayrı yöntemle analiz edilmiştir. İmmunoassay çalışmasında, esrar, kokain, amfetamin, sentetik kannabinoidler, opiyatlar ve benzodiazepin grubu maddeler çalışılmıştır. Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi ile esrar, amfetamin ve türevleri, analjezikler/non steroidal antienflamatuar ilaçlar, antidepresanlar, antihipertansifler, hipnotikler/sedatifler, nöroleptikler, opiyatlar/opioidler ve kafein parametreleri çalışılmıştır.


Bulgular: İmmunoassay yöntemiyle taranan parametreler belirlenen eşik değerlerine göre negatif olarak saptanmıştır. Kromatografik yöntemle yapılan analiz sonuçlarında ise, içecek; esrar, amfetamin ve türevleri, analjezikler/NSAID, antidepresanlar, antihipertansifler, hipnotikler/sedatifler, nöroleptikler, opiyatlar/opioidler için negatif sonuç verirken, kafein pozitif (62 µg/mL) olarak bulunmuştur.


Tartışma ve Sonuç: Dünyada birçok ülkede satışı mevcut olup, ülkemizde satışı durdurulan Kenevirli Soğuk Çay isimli içecek için abartılı lezzet ve his tarifleri ile satış politikası izlenmektedir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, esrar veya başka bir yasadışı psikoaktif madde saptanmayan, kafein içerdiği belirlenen bu içecek, buz üzerinde kenevir yaprağı benzeri logosu ile bilinçaltında esrarı çağrıştıran özendirici potansiyel etki oluşturabilir. Satışta bulunan ürünlerde psikoaktif madde içerdiği bilinen kenevir bitkisine benzer, görselin kullanımı konusunda farkındalığın artması, gerekli yasal düzenlemelerin, çalışmaların ve denetimlerin yapılması önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. https://www.carrefoursa.com/d/c-swiss-kenevirli-soguk-cay-250-ml Erişim Tarihi: 14.03.2017
2. http://www.seagull.at/en/pictures2 Erişim Tarihi: 14.03.2017
3. David P. West, Hemp and Marijuana:Myths & Realities, 1998 North American Industrial Hemp Council, Inc.
4. Gürel, A., Akdemir, H., Emiroglu, S. H., Kadoglu, H., Karadayı, H. B., 2000, Türkiye Lif Bitkileri (Pamuk Tarımı, Teknolojisine Genel Bakış ve Diğer Lif Bitkileri). Türkiye Ziraat Mühendisliği V Teknik Kongresi, 17-21 Ocak 2000, Ankara, 525- 566.
5. Mahmoud A. ElSohly, Marijuana and the Cannabinoids, Humana Press, Totowa, New Jersey, 2007, Rudolf Brenneisen, Chemistry and Analysis of Phytocannabinoids and Other Cannabis Constituents, Chapter 2, 17-49
6. Serap Akgür, Hakan Coşkunol, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Toksikolojisi, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Yayınları No:3, 2014, Esrar ve Kannabinoidler, 93-107
7. Wright, Andrew, Wisconsin's Hemp Industry. Wisconsin Agricultural Experiment Station Bulletin, 1918, 293. p.5
8. Madde Bağımlılığı Tanı El Kitabı, Berna Uluğ, Şeref Can Gürel, Bölüm 7, Esrar (Kannabis) Kullanımına Bağlı Ruhsal Ve Davranışsal Bozukluklar, 141-145
9. Huestis, M. A. (2007). Human cannabinoid pharmacokinetics. Chemistry & Biodiversity, 4(8), 1770-1804
10. Haney M. Effects of smoked marijuana in healthy and HIV + marijuana smokers. J Clin Pharmacol 2002;42(Suppl 11):S34-S40
11. Tayfun Uzbay, Madde Bağımlılığı Tüm Boyutlarıyla Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, Bölüm 2:Esrar Bağımlılığı, 203-225
12. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkez, Avrupa Uyuşturucu Raporu, 2016
13. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2013
14. T.C. Resmi Gazete, Sayı:17803 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 8/5190
15. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde: 191
16. http://sunrisemanagement.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/C+SWISS-deck.pdf Erişim Tarihi: 14.03.2017
17. Alain Verstraete, Workplace Drug Testing, Pharmaceutical Press, Helen Vangikar, Interpretation of urine drug test results by the medical review officer, 2011, 293-330
18. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği, Tebliğ No: 2007/26
19. http://www.seagull.at/en/pictures2/picfolder-dubai-promotion-sponsoring Erişim Tarihi: 14.03.2017
Yayınlanma Tarihi
2017-08-04
Nasıl Atıf Yapmalı
AYDOĞDU, Melike; DÖĞER, Rukiye; AKGÜR, Serap Annette. Türkiye Pazarında Yeni Bir Ürün: Kenevir Özütlü Soğuk İçecekler. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 97-100, au. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1103>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017227937.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

Soğuk Çay, Kenevir, Kannabis, Esrar, THC, Kafein