Adölesan Gebelik ve Sorunları

  • Savaş Karakuş Cumhuriyet Üniversitesi
  • Şerife Özlem Genç Departments of Obstetrics and Gynecology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas
  • Ünsal Güldemir Departments of Obstetrics and Gynecology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas
  • Buğra Okşaşoğlu Departments of Obstetrics and Gynecology, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas
  • Celal Bütün Departments of Forensic Medicine, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas
  • Ali Yıldırım Departments of Forensic Medicine, Cumhuriyet University School of Medicine, Sivas

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ergen gebeliğin olumsuz sonuçlarını ve gebelik sorunlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Hastanemize 2009 ve 2016 yılları arasında müracaat eden 10-19 yaş arası 171 adölesan gebenin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar erken dönem (10-15 yaş) ve geç dönem (>15-19 yaş) adölesan olarak iki guruba ayrıldı. Doğum ağırlığı 2500 gr altı olan bebekler düşük doğum ağırlıklı bebek olarak değerlendirildi. Grupların gebelik haftaları, gebelik özgeçmişi, preterm doğum, intrauterin mort fetüs (IUMF), erken membran rüptürü (EMR), preeklampsi ve doğum şekli oranları belirlendi.

Bulgular:  Erken dönem adölesan gebelerin yaş ortalaması 14,6±0,5 (12-15 yaş), Geç dönem adölesan gebelerin yaş ortalaması 17,7± 0.5 (16-19 yaş) olarak saptandı. Erken dönem adölesan grupta 3 (% 37.5), Geç dönem adölesan yaş grubunda 66 olguda (% 40.5) preterm doğum, erken dönem adölesan grupta IUMF, EMR ve preeklampsi saptanmazken, geç dönem adölesan grubunda 5 olguda (%2.9) IUMF, 6 olguda (% 3.7) EMR ve 4 olguda (% 2.5) preeklampsi saptandı.  Her iki grup arasında doğum sırasında gebelik haftaları,  gebelik özgeçmişi, doğum sonrası bebek ağırlığı ve preterm doğum açısından anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Adölesan döneminde gerçekleşen doğumlar sağlıklı nesillerin oluşmasında önemli bir sorun oluşturduğundan günümüzde dikkatle ele alınması gereken bir problemdir. Geniş adölesan gebe grupları ile yapılacak çalışmalar bu konuda daha fazla bilgi sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. Koç İ, Çağatay P, Adalı T. Doğurganlık, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2008, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2009. p.59-62.
2. Ozer E, Nacar MC, Yildirim A, Enginyurt O, Din H, Evcuman D. Underage mothers in Turkey. Med Sci Monit. 2014;20: 582-6.
3. Wang SC, Wang L, Lee MC. Adolescent mothers and older mothers: who is at higher risk for adverse birth outcomes? Public Health. 2012;126:1038-43.
4. Chandra-Mouli V, Camacho AV, Michaud PA. WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries. J Adolesc Health. 2013;52: 517-22.
5. de Vienne CM1, Creveuil C, Dreyfus M. Does young maternal age increase the risk of adverse obstetric, fetal and neonatal outcomes: a cohort study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009;147:151-6.
6. Njim T, Choukem SP, Atashili J, Mbu R. Adolescent Deliveries in a Secondary-Level Care Hospital of Cameroon: A Retrospective Analysis of the Prevalence, 6-Year Trend, and Adverse Outcomes. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016; 29: 632-634.
7. Minjares-Granillo RO, Reza-López SA, Caballero-Valdez S, Levario-Carrillo M, Chávez-Corral DV. Maternal and Perinatal Outcomes Among Adolescents and Mature Women: A Hospital-Based Study in the North of Mexico. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29: 304-11.
8. Timur H, Kokanalı MK, Topçu HO, Topçu S, Erkılınç S, Uygur D, Yakut Hİ. Factors That Affect Perinatal Outcomes of the Second Pregnancy of Adolescents. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29: 18-21.
9. Ganchimeg T, Ota E, Morisaki N, Laopaiboon M, Lumbiganon P, Zhang J, Yamdamsuren B, Temmerman M, Say L, Tunçalp Ö, Vogel JP, Souza JP, Mori R. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. BJOG. 2014;12: 40-48.
10. Sedgh G, Finer LB, Bankole A, Eilers MA, Singh S. Adolescent pregnancy, birth, and abortion rates across countries: levels and recent trends. J Adolesc Health. 2015;56: 223-230.
11. Darroch JE, Singh S, Frost JJ. Differences in teenage pregnancy rates among five developed countries: the roles of sexual activity and contraceptive use. Fam Plann Perspect. 2001;33: 244-250.
12. Alio AP, Mbah AK, Grunsten RA, Salihu HM. Teenage pregnancy and the influence of paternal involvement on fetal outcomes. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2011;24: 404-9.
13. Keskinoğlu P, Bilgiç N, Picakçiefe M, Giray H, Karakuş N, Günay T. Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers. J Pediatr Adolesc Gynecol 2007;20: 19-24.
14. Kurth F, Belard S, Mombo-Ngoma G, Schuster K, Adegnika AA, Bouyou-Akotet MK, Kremsner PG, Ramharter M. Adolescence as Risk Factor for Adverse Pregnancy Outcome in Central Africa -A Cross-Sectional Study 2010;5.
15. Taner CE, Aydoğan Kırmızı D, İriş A, Başoğul Ö, Adölesan gebeliklerin sonuçları, Göztepe Tıp Dergisi 27: 6-10, 2012.
16. Fussing-Clausen C, Geirsson RT, Hansen T, Rasmussen S, Lidegaard Ø, Hedegaard M. Mode of delivery and subsequent reproductive patterns. A national follow-up study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014;93: 1034-41.
17. Ağaçayak E, Alan B, Turgut A, Karabel M, Tunç S Y, Çeter Y, Arslan N, Yalinkaya A, Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43: 344-350
Yayınlanma Tarihi
2017-08-04
Nasıl Atıf Yapmalı
KARAKUŞ, Savaş et al. Adölesan Gebelik ve Sorunları. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 115-118, au. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1104>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017227275.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

adölesan, gebelik, gebelik sonuçları