Permanent Disability Rating Determination and Clinical Regulation: Evaluation of Cases of Muğla Sıtkı Koçman University, Medical Faculty, Forensic Medicine Department
PDF (Türkçe)

Keywords

forensic medicine
permanent disability
regulation of permanent disabilities
disability appraisal
traffic accident

How to Cite

1.
Kadı M, Kadı G, Balcı Y, Göçeoğlu Ümit. Permanent Disability Rating Determination and Clinical Regulation: Evaluation of Cases of Muğla Sıtkı Koçman University, Medical Faculty, Forensic Medicine Department. The Bulletin of Legal Medicine. 2018;23(2):77-88. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2018136937

Abstract

Objective: Evaluation of the permanent disability rates and clinical regulation rates of the cases ofMuğla Sıtkı Koçman University, Medical Faculty, Forensic Medicine Department. Which disabilities are appraised and the rate of appreciation are revealed. The aim is to determine the limitations of the relevant Regulation in the application and to develop suggestions.

Materials and Methods: Between June 2015-December 2016, the reports of 259 patients who applied for disability rate determination by claiming permanent disability after a traffic accident were retrospectively evaluated. Age, gender, time between accident and medical report, disability distribution, recovery periods, which disability appraisal was applied and the discretion rates were examined. In the data analysis, descriptive statistics were used in which percentage, ratio, mean values were given. A total of 73 disabled cases (23.1%) were assessed with discretion. The disability and appraisal levels of appraisal cases are discussed in detail and the limitations of the relevant regulation were tried to be revealed.

Results: 182 (70.3%) males and 77 (29.7%) females out of 259 cases who reported loss of strength in the profession according to Regulation of Permanent Disabilities. Most of the cases (45.2%) were in the 20-39-age group. The time between the accident date and the last inspection date ranged from 1 to 111 months.

Discussion: It is a limitation of the relevant Regulation that rates are not determined according to different clinical situations. We think it is necessary to revise the permanent disability rating scale by taking into consideration the current treatment approaches and a comprehensive...

https://doi.org/10.17986/blm.2018136937
PDF (Türkçe)

References

Hekimoğlu Y, Gümüş O, Kartal E, Etli Y, Demir U, Aşirdizer M. Maluliyet Oranlarının Yaş ve Cinsiyet İle İlişkisinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Derg 2017; 24(3): 173-181. DOI: https://doi.org/10.5505/vtd.2017.53244

Ünal V, Ünal E., Yener Z, Çetinkaya Z, Çağdır S. Fark Hesabına Dayalı Maluliyet Oranı Tespiti. Turkish J Fam Med Primary Care. 2015;12(2):37–46

World Health Organization. Disability Prevention and Rehabilitation. Geneva: World Health Organization; Technical Report Series 668, Geneva 1981

Gürbüz V. 2013-2016 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından yazılan maluliyet raporlarının değerlendirilmesi, ülkemizdeki ve dünya çapındaki kıyaslamaları. Uzmanlık Tezi. Konya, 2017

ILO, Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu, Tavsiye no:99,1995

TUİK 2015 yılı raporu: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21611, (Erişim tarihi: 20.12.2017.

TUİK 2016 yılı raporu: www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24606. (Erişim tarihi: 20.12.2017)

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12511&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch (Erişim tarihi: 20.12.2017).

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu Kanun Numarası: 5510 Resmî Gazete: Tarih: 16/6/2006 Sayı: 26200 . http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf (Erişim tarihi: 20.12.2017).

Ongun AC. Trafik ve İş kazasında Yargıtay uygulamaları ile aktüeryal tazminat hesaplamaları. http://www.tbbegitim.com/dokuman/ekutuphane_trafikveiskazasinda.pdf (Erişim tarihi 22.12.2017).

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: Sayı: 28603, tarih: 30.03.2013. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-4.htm Erişim tarihi 22.12.2017)

65 Yaşini Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarina Aylik Bağlanmasi Hakkinda Kanun İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun. Resmi Gazete: Kabul no: 6704, Kabul tarihi: 14.04.2016. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160426-11.htm (Erişim tarihi 22.12.2017)

Cantürk G. Maluliyet raporlarında yaşanan sorunlar. In: Hancı İH, Ünver Y, editors. III. Sağlık Hukuku Kongresi Kongre Kitabı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006: p. 29-40

Birgen N, Okudan M, Inanıcı MA, Okyay M. İş Kazasına Bağlı Olgularda Maluliyet Oranı Hesaplanması : Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 1999;4(3):101–8. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.199943374

Ünal V, Yurtseven A, Erdoğan M, Anolay N, Ünal E., Baklacıoğlu F. Travma Sonrası Meydana Gelen Alt Ekstremite Amputasyonlarında Etiyoloji ve Maluliyet Değerlendirilmesi Adli Tıp Bülteni. 2016;21(1):31–8. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2016116598

Buluş E, Menkü ŞF, Delil Ş, Özkara Ç, Yeni SN. Maluliyet Belirlenmesi Amacıyla Hastanede Yatırılan Epilepsi Hastalarına Yaklaşım. Epilepsi 2015;21(1):29-33. DOI: https://doi.org/10.5505/epilepsi.2015.54227

Hilal A, Akgündüz E, Kaya K, Yılmaz K, Çekin N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2017;22(3): 189-193. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2017332032

Sözen Ş, İnce H, Dikici F, Diraçoğlu D, İnce N. Maluliyet ( Meslekte Çalışma Gücü Kayıplarının ) Hesaplanması. Klin Gelişim. 2009;22(19):122–5

Acar K, Ardıç F, Toraman F. Kırık Sekeli Nedeniyle Fizik Tedavi Gören 21 Olgunun Adli Tıp Açısından İrdelenmesi. Adli Tıp Bülteni. 1996;1(2):64–7. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2018136937

Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş EÖ. Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi: Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri. Adli Tıp Bülteni, 2015;20(3):144-151. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2015314259

Hilal A. Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar. Adli Tıp Bülteni, 2016; 21(2). DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2016220387

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.