Fiziksel İstismar mı Yoksa Mavi Sklera mı? Bir Olgu Sunumu

  • Bedir Korkmaz Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Mustafa Selim Özkök
  • Füsun Çallak Kallem
  • Musa Dirlik
  • Ufuk Katkıcı

Özet

Çocuğa yönelik kötü muamele, önemli bir halk sağlığı ve sosyal refah sorunu olmaya devam etmektedir. Her yıl, çocukların yaklaşık %4-16’sı fiziksel istismara maruz kalmakta ve dünyada her yıl istismar ve ihmal yüzünden 155.000 çocuk hayatını kaybetmektedir.

Klinisyenler genellikle çocuk istismarın belirtileri ile istismarı taklit eden cilt lezyonlarının ayırımına varmakta zorlanmaktadırlar.  Bu iki durumun ayırıcı tanısında dermatologlardan konsültasyon istenilebilir. Çünkü cilt hasarı istismarın en yaygın ve tanınan formudur.

Bu çalışmada, hastane kayıtlarına göre, babası tarafından fiziksel istismara uğradığı
belirtilerek, yüzünde ve vücudundaki bulguların konjenital mi, yoksa fiziksel istismar sonrası mı oluştuğunun değerlendirilmesi için kliniğimize gönderilen 7 yaşında kız çocuk olgu sunulmuştur. Olgu, çocuk hastalıkları, dermatoloji ve göz hastalıkları bölümlerine
konsülte edilmiştir. Görmesinin normal olduğu,  retinal hasar bulunmadığı belirtilmiş, mavi sklera (retinanın incelmesi) tespit edilmiştir. Olgunun yüz ve vücudu porto şarabı lekesi bulguları ile uyumlu bulunmuştur. Yüz ve vücudundaki bulguların fiziksel istismar ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmada, fiziksel istismarın ayırıcı tanısında cilt hastalıkları bulguları değerlendirerek ve bazı metabolik hastalıkların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Yazarın Özgeçmişi

Bedir Korkmaz, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Referanslar

1. Pinheiro PS. World report on violence against children. New York:United Nations Secretary-General’s study on violence against children, 2006.
2. Oral R, Blum KL, Johnson C. Fractures in young children: are physicians in the emergency department and orthopedic clinics adequately screening for possible abuse? Pediatr Emerg Care 2003;19(3):148-53. doi:10.1097/01.pec.0000081234.20228.33
3. Leventhal JM, Thomas SA, Rosenfield NS, Markowitz RI. Fractures in young children. Distinguishing child abuse from unintentional injuries. Am J Dis Child 1993;147(1):87-92.
4. Jenny C, Hymel KP, Ritzen A, Reinert SE, Hay TC. Analysis of missed cases of abusive head trauma. JAMA 1999;281(7):621-26 doi:10.1001/jama.281.7.621
5. Oral R, Yagmur F, Nashelsky M, Turkmen M, Kirby P. Fatal abusive head trauma cases: consequence of medical staff missing milder forms of physical abuse. Pediatr Emerg Care 2008;24(12):816-21. doi:10.1097/PEC.0b013e31818e9f5d
6. Hindley N, Ramchandani PG, Jones DP. Risk factors for recurrence of maltreatment: a systematic review. Arch Dis Child 2006;91(9):744-52. doi:10.1136/adc.2005.085639
7. Lee SJ, BellamyJL, Guterman NB. Fathers, physical child abuse and neglect. Child Maltreatment 2009;14(3):227-31. doi:10.1177/1077559509339388
8. Taner Y, Gökler B. Çocuk istismarı ve ihmali: psikiyatrik yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2004;35:82-86.
9. Amy Swerdlin, Carol Berkowitz, Noah Craft. Cutaneous signs of child abuse. J Am Acad Dermatol 2007;57(3):371-92. doi:10.1016/j.jaad.2007.06.001
10. Oranje A, Bilo RA. Skin signs in child abuse and differential diagnosis. Minerva Pediatr 2011;63(4):319-25.
11. Wardinsky TD. Genetic and congenital defect conditions that mimic child abuse. J Fam Pract 1995;41(4):377-83.
12. Puttgen KB, Lin DD. Neurocutaneous vascular syndromes. Childs Nerv Syst 2010;26(10):1407 -15 doi:10.1007/s00381-010-1201-3
13. Arı Ş, Haspolat K, Çaça İ. Metabolik kemik hastalıkları ve göz. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2008;17(4):276-81.
14. Tunç B. Çocuklarda demir eksikliği anemisi. Türkiye Çocuk Hast Der 2008;2(2):43-47.
15. Tarım Ö. Göz ve endokrinoloji. Güncel Pediatri 2007;5:18-22.
Yayınlanma Tarihi
2017-04-29
Nasıl Atıf Yapmalı
KORKMAZ, Bedir et al. Fiziksel İstismar mı Yoksa Mavi Sklera mı? Bir Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 64-66, nis. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/933>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017127143.
Bölüm
Olgu Sunumları

Anahtar Kelimeler

çocuk fiziksel istismarı, mavi sklera, istismarı taklit eden bulgular, adli tıp

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler