Subdural Hematoma Bağlı Gelişen Bipolar Bozukluk Olgu Sunumu

  • Serbülent Kılıç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD
  • Fatih Sezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Özet

Üniversitemizin bulunduğu şehirdeki bir mahkeme tarafından Anabilim Dalımızdan trafik kazası geçiren bir şahsın bu olay sebebi ile oluşabilecek maluliyet oranı ve iş görmezlik süresi hususlarında rapor hazırlanması istenmiştir. Şahsın muayenesinin yapılması ve tıbbi evrakının tetkik edilmesinden sonra kişide kafa travmasına bağlı bipolar bozukluk geliştiği anlaşılmıştır. Duygudurum bozuklukları başlığı altında değerlendirilen bipolar bozukluk manik ve depresif epizotlar ile seyreden tekrarlayıcı bir hastalıktır. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte; genetik nedenler, beyine ait yapısal ve biyokimyasal değişiklikler, bazı endokrin ve nörotransmitter bozuklukların ve travmanın neden olduğu iddia edilmektedir.


Trafik kazası sonucu sağ pariyetotemporal bölgede subdural hematom tespit edilen bir hastada bipolar bozukluğun gelişmesi nadir görülen bir durumdur. Kafa travmaları sonucu psikopatolojik tablolar ortaya çıkabilmektedir. Adli Tıp Uzmanlarının nadir görülen psikopatolojik durumlara dikkatinin çekilmesi amacıyla olgumuz paylaşılmaya değer bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Yazarın Özgeçmişi

Serbülent Kılıç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD
19/01/2012 tarihinde Araştırma görevlisi doktor olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AnaBilim Dalında çalışmaktayım.

Referanslar

1. İbilioğlu AO, Çayköylü A. Bipolar-I, Bipolar-II ve Majör Depresif Bozuklukta Ayrışan Sosyodemografik, Klinik ve Mizaç Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi. 2011;22(3):159-65.
2. Vahip S. Bipolar Depresyon. Klinik Psikiyatri. 2004;Ek:1; 41-4.
3. Akşun ZDÇ. Bipolar Bozukluğu Olan ve Bipolar Bozukluğu Olmayan Olgularda Metabolik Sendrom Sıklık ve Parametrelerinin Karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi. İstanbul, 2005:5-7.
4. Mendez MF. Mania in Neurologic Disorders. Curr Psychiatry Rep. 2000 Oct;2(5):440-5. DOI: 10.1007/s11920-000-0030-6
5. Jorge RE, Robinson RG, Starkstein SE, Arndt SV, Forrester AW, Geisler FH et al. Secondary mania following traumatic brain injury. Am J Psychiatry. 1993;150(6);916-21. DOI:10.1176/ajp.150.6.916
6. Mortensen PB, Mors O, Frydenberg M, Ewald H. Head injury as a risk factor for bipolar affective disorder. Journal of Affect Disord. 2003 Sep;76(1-3):79-83. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-0327(02)00073-3
7. Schwarzbold M, Diaz A, Martins ET, Rufino A, Amante LN, Thais ME, Quevedo J, Hohl A, Linhares MN, Walz R et al. Psyichiatric Disorders and Traumatic Brain Injury. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008 Aug;4(4):797-816.
8. Zincir SB, Izci F, Acar G. Mania secondary to traumatic brain injury: a case report. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2014;26(2):E31. DOI: 10.1176/appi.neuropsych.13040087
9. Murai T, Fujimoto S. Rapid cycling bipolar disorder after left temporal polar damage. Brain Inj. 2003 Apr; 17(4):355-8. doi: 10.1080/0269905031000070170
10. Sayal K, Ford T, Pipe R. Case study: bipolar disorder after head injury. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000 Apr;39(4):525-8. DOI: 10.1097/00004583-200004000-00023
11. Orlovska S, Pedersen MS, Benros ME, Mortensen PB, Agerbo E, Nordentoft M et al. Head Injury as Risk Factor for Psychiatric Disorders: A Nationwide Register-Based Follow-Up Study of 113,906 Persons With Head Injury. Am J Psychiatry. 2014 Apr;171(4):463-9. DOI: 10.1176/appi.ajp.2013.13020190
12. Marijnissen RM, Bakker M, Stek ML. First manic episode in the elderly--consider a subdural haematoma due to head trauma as cause. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010; 154:A1235.
13. Gulpek D, Bora E, Bayraktar E. Ateşli Silah Yaralanmasını Takiben Duygudurum Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmokoloji Bülteni. 2002; 12:26-30.
14. Sinanan K. Mania as a sequel to a road traffic accident. Br J Psychiatry. 1984 Mar; 144:330-1. DOI: 10.1192/bjp.144.3.330
15. Mustafa B, Evrim O, Sari A. Secondary mania following traumatic brain injury. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2005 Winter;17(1):122-4. DOI: 10.1176/jnp.17.1.122
Yayınlanma Tarihi
2017-08-04
Nasıl Atıf Yapmalı
KILIÇ, Serbülent; SEZER, Fatih; CANTÜRK, Gürol. Subdural Hematoma Bağlı Gelişen Bipolar Bozukluk Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 151-153, au. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/956>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017227924.
Bölüm
Olgu Sunumları

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler