Kadife Kalp: Kalp Tutulumunun Eşlik Ettiği Sistemik Mantar Enfeksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

  • Sema Demirçin Akdeniz Üniversitesi
  • Fatih Dirol
  • Yaşar Mustafa Karagöz
  • Aylin Aksoy
  • Derya Bulgur Kırbaş
  • Pelin Göral

Özet

Madde bağımlılarında yaralanmalar ve zehirlenmeler sıklıkla görülen ölüm nedenleridir. Ayrıca madde bağımlılığı, artmış enfeksiyon sıklığı ve azalmış immünite ile de ilişkilendirilmektedir. Özellikle ortak enjektör kullanımı kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar açısından ciddi tehlike yaratmaktadır. Bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde, mantar enfeksiyonlarının teşhisi güç olabilmekte ve etkenin kan dolaşımı ile yayılımı, hızla ölüme neden olan sistemik enfeksiyona yol açabilmektedir. Olgularda nadiren kalp tutulumu da görülebilmektedir.


Bu sunumda; uyutucu ve uyuşturucu madde zehirlenmesine bağlı ölen 45 yaşında erkek olgu aktarılmaktadır. Otopside belirgin kalp tutulumu gösteren sistemik mantar enfeksiyonu saptanmıştır. Olgu, kaynaklar eşliğinde değerlendirilmiştir. Olguya ait cilt ve kalp bulguları hem ender rastlanan hem de eğitici nitelikte bulgulardır. Bunların yanında makale, madde bağımlılarının otopsilerinde rastlanabilecek sistemik enfeksiyon hastalıklarına dikkati çekmeyi ve otopsi ekibinin korunmasına yönelik önlemleri gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World Drug Report 2014. United Nations Publication, New York, 2014:3, 6.
2. Turkish Monitoring Center For Drugs and Drug Addiction (TUBİM). National Report of EMCDDA, 2013. KOM Publishing, 2013:95.
3. Jönsson A K, Holmgren P, Druid H, Ahlner J. Cause of death and drug use pattern in deceased drug addicts in Sweden, 2002–2003. Forensic Science International, 2007; 169:101–107.
4. World Health Organization. Guidance on prevention of viral hepatitis B and C among people who inject drugs. WHO Press, Genova, 2012:13.
5. Thiene G, Basso C. Pathology and pathogenesis of infective endocarditis in native heart valves. Cardiovascular Pathology, 2006; 15:256–263.
6. Inabo H I. The relationship between drug abuse and microbial infections. African Journal of Biotechnology, 2005; 13 (4):1588-1590.
7. Cabral G A, Pettit D A D. Drugs and immunity: cannabinoids and their role in decreased resistance to infectious disease. Journal of Neuroimmunology, 1998; 83:116-123.
8. Neri S, Bruno C M, Pulvirenti D, Malaguarnera M, Italiano C, Mauceri B et al. Randomized clinical trial to compare the effects of methadone and buprenorphine on the immune system in drug abusers. Psychopharmacology, 2005; 179: 700–704.
9. Dignani M C. Epidemiology of invasive fungal diseases on the basis of autopsy reports. F1000 Prime Reports, 2014; 6:81. doi:10.12703/P6-81
10. Chinena K, Tokudab Y, Sakamotoa A, Fujiokaa Y. Fungal infections of the heart: A clinicopathologic study of 50 autopsy cases. Pathology – Research and Practice, 2007; 203:705–715. doi:10.1016/j.prp.2007.06.008
11. Ohya İ, Bunai Y, Tsujinaka M, Akaza K, Nakamura I. Fatal Aspergillus pancarditis after incompatible blood transfusion intended to be an autologous blood transfusion. Legal Medicine, 2000; 13:246–251.
12. Santiago T M G, Pritt B, Gibson L E, Comfere N I. Diagnosis of deep cutaneous fungal infections: Correlation between skin tissue culture and histopathology. Journal of American Academy of Dermatology, 2014; 71:293-301.
13. Hardin N J, Infection control at autopsy: a guide for pathologists and autopsy personel. Current Diagnostic Pathology, 2000; 6: 75–83.
14. Mazuchowski E L, Meier P A. The Modern Autopsy: What to do if infection is suspected. Archives of Medical Research, 2005; 36: 713–723.
15. Wighton G K, Kuhlencordh A, RolSbach K, Fischer G. Bone-dust in autopsies: Reduction of spreading. Forensic Science International, 1996; 83:95-103.
16. Centers For Disease Control and Prevention. Interim Guidance for Autopsy and Safe Handling of Human Remains of Monkeypox Patients, 2003.
Yayınlanma Tarihi
2017-08-04
Nasıl Atıf Yapmalı
DEMIRÇIN, Sema et al. Kadife Kalp: Kalp Tutulumunun Eşlik Ettiği Sistemik Mantar Enfeksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 134-139, au. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/980>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017227926.
Bölüm
Olgu Sunumları

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler