Zeybek, V., Acar, K., Dereli, A., & Kara, C. (2018). Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, 23(1), 6-12. https://doi.org/10.17986/blm.2018136913