Meral, Orhan, Ahsen Kaya, ve Ekin Aktaş. 2018. Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Dekompresyon Hastalığı. Adli Tıp Bülteni 23 (3), 205-8. https://doi.org/10.17986/blm.2018345610.