Zeybek, V., Acar, K., Dereli, A. ve Kara, C. (2018) Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi, Adli Tıp Bülteni, 23(1), ss. 6-12. doi: 10.17986/blm.2018136913.