Zeybek, V., K. Acar, A. Dereli, ve C. Kara. Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, C. 23, sy 1, Apr. 2018, ss. 6-12, doi:10.17986/blm.2018136913.