Erbay, A., ve Z. Gülüm. Çocuklarda Suç Tekrarını Yordayan Risk Faktörleri. Adli Tıp Bülteni, C. 23, sy 3, Dec. 2018, ss. 162-8, doi:10.17986/blm.2018345599.