Meral, Orhan, Ahsen Kaya, ve Ekin Aktaş. Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Dekompresyon Hastalığı. Adli Tıp Bülteni 23, no. 3 (Aralık 23, 2018): 205-208. Erişim Nisan 19, 2019. http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1200.