Hira, Sıla, Taner Akar, ve Birol Demirel. Drone Kazasına Bağlı İlk Adli Vaka Bildirimi: Olgu Serisi. Adli Tıp Bülteni 23, no. 3 (Aralık 23, 2018): 212-214. Erişim Mart 22, 2019. http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1211.