1.
Yıldız A. Çocuk ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(3):190-200. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2018345606