Araştırma Makalesi

ADLİ OTOPSİLERDE KEMİK İLİĞİNDE YAŞA BAĞLI SELLÜLARİTE DEĞİŞİKLİKLERİ

10.17986/blm.200383518

  • Elif Ülker AKYILDIZ
  • Hilal AKI
  • Safa ÇELİK

Gönderim Tarihi: 18.02.2005 Kabul Tarihi: 11.05.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(3):75-77

Kemik iliğini değerlendirirken yaşa bağlı izlenen normal sellülarite değişiklikleri bilmek önemlidir. Bu çalışmada ilk de-kaddan sekizinci dekada kadar medikolegal otopsilerden alınan kemik iliği biyopsi örneklerini histolojik olarak incelenmiştir. Yaşla birlikte yağ dokusu miktarının arttığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Kemik iliği, sellülarite, yaş