Olgu Sunumu

Adli Tıbbi Açıdan Lazarus Fenomeni: Bir Olgu Sunumu

10.17986/blm.2017330661

  • Aykut Taner Güven
  • Gavril Petridis
  • Şeyda Şebnem Özkal
  • Ersi Abacı Kalfoglu

Gönderim Tarihi: 26.02.2017 Kabul Tarihi: 24.08.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(3):224-227

Oto-resüsitasyon veya bilinen terminolojisi ile Lazarus fenomeni kardiyo-pulmoner canlandırma (CPR) çabasının sona erdirilmesinden bir süre sonra spontan dolaşım ve solunumun dış müdahale olmaksızın geri gelmesidir. Konu tıbbi literatürde çok az yer almaktadır. Bir görüşe göre hekimler tıbbi uygulama hatası iddialarına muhatap olmamak için olgu sunumu yapmakta isteksizdirler. Seyrek rastlanan ve ilgi çekici bir durum olduğundan gerçekleştiğinde basına da yansımaktadır. Adli Tıp incelemeleri açısından karar verilmesi gereken öncelikli konu ölüm veya zarara uğrama sebebinin dolaşım ve solunumun durmasına neden olan asıl patoloji olup olmadığıdır. Sunduğumuz vaka İstanbul Tabip Odası arşivlerinde retrospektif olarak tıbbi uygulama hatası iddialarını araştırırken bulunmuştur. Lazarus fenomeni spekülatif olarak basına yansıdığı veya tıbbi kötü uygulama hatası iddialarına sebep olduğu zaman herhangi bir tıbbi uygulama kusuru olmasa dahi sorumlu hekimlerin mesleki ünleri için yıkıcı etkileri olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lazarus Fenomeni,Otoresüsitasyon,Adli Tıp