Olgu Sunumu

BATIN BÖLGESİNDE TEK ATIŞLA OLUŞMUŞ ÇOK SAYIDA ATEŞLİ SİLAH GİRİŞ VE ÇIKIŞ YARALARI: OLGU SUNUMU

10.17986/blm.200163463

  • Cafer UYSAL
  • Tansev BORAN
  • Halis DOKGÖZ
  • Mustafa UZUN
  • Sermet KOÇ

Gönderim Tarihi: 15.04.2002 Kabul Tarihi: 31.03.2003 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(3):126-129

Batın ve kafa bölgesine isabet eden ateşli silah mermi çekirdeği (ASMÇ) yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede aynı gün saatler içerisinde ölen bir kadında batın bölgesindeki 6 yaradan hiç birisinin vücut boşluğu ile ilişkisi olmadığı görülmüştür. Bu yaralar aynı hat üzerinde olmamakla birlikte her birinin kendine en yakın olan yara ile cilt altı iştirakli olduğu saptanmıştır. Çok kilolu olan bu kişide vücut, batındaki giriş çıkış yaraları her üç boyutta da aynı hat üzerinde olacak şekilde karın ön duvar yağ dokusu katlanmaları da göz önünde bulundurularak pozisyon verilmesi ile yaraların tek bir atışla meydana gelebileceği gösterilmiştir. Cinayet masası dedektiflerinden alınan bilgiler ve aynı olayda ölen diğer iki kişinin otopsisinde tespit edilen mermi çekirdeği yara sayısı dikkate alındığında yaraların tek bir atışla husule gelmiş olmasının olayın seyri ile de uyumlu olduğu görülmüştür. Bu olgu, atipik multipl giriş-çıkış yaraları ile olası mekanizmalar ve çok sayıda mermi çekirdeği yarası bulunan olgulara yaklaşım ilkelerinin tartışılması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaraları, atış sayısı