Olgu Sunumu

Beyin Ölümü Tanısı İçin Doğrulatıcı Bir Test Olarak Radyonüklid Perfüzyon Çalışması Olgu Sunumu

10.17986/blm.200051384

  • Noyan KOROĞLU
  • Leyla İYİLİKÇİ
  • Ali GÜNERLİ

Gönderim Tarihi: 05.05.2000 Kabul Tarihi: 19.02.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2000;5(1):15-17

Beyin ölümü, yaklaşık 40 yıl önce tanımlanmasına rağmen, tanımı, tanısı ve belgelendirilmesi farklılıklar içermektedir. Kafa travması geçiren 7 yaşındaki olgu konsültanlar tarafından ilk değerlendirmesinde, beyin sapı refleksleri, pupillerin durumu, ışık refleksi, ağrılı uyarana yanıt, kalorik test, korneal refleks, öğürme refleksi, atropin testi, apne testi ve EEG’sine bakılarak beyin ölümü olarak kabul edildi. Altı saat sonra ağrılı uyarana motor yanıt gelişti. Konsültan pediyatrik nörolog, bu yanıtı spinal refleks olarak tanımla-yamadı. Bunun üzerine beyin ölümünü düşündüren Tc-99m HMPAO SPECT statik ve dinamik çalışmaları gerçekleştirildi. Fakat, tekrarlanan EEG’sinde sol frontotemporal bölgede minimal elektriksel aktivite gözlendi. Yatışının 16. gününde olgu eksitus oldu. Beyin ölümünün tanısında, bir takım ileri tetkiklerin faydalı olabileceğini, fakat aynı zamanda değişik sonuçlar verebileceğini ve tekrarlayan değerlendirmelerin beyin ölümünün tanısında önemli olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Şüpheli beyin ölümü, Radyonüklid perfüzyon çalışması.