Derleme

COVID-19 Salgınında Ev İçi Şiddet

10.17986/blm.2020.v25i.1408

  • Akça Toprak Ergönen
  • Emin Biçen
  • Gökhan Ersoy

The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):48-57

Amaç:

Büyük salgınların toplumun sosyal yapısı ve döngüsünde çeşitli değişimlere yol açtığı bilinmektedir. Başta gelen değişimlerden biri de suç oranlarında ve türlerinde görülen değişimdir. Gerçekte, toplam suç sayılarında belirgin bir düşme görülmesine karşın, bazı suç türlerinin sıklığı azalırken bazılarınınki artmaktadır. Artış gösteren suç tiplerinden biri de ev içi şiddet olgularıdır.

Yeterli sayıda sistematik çalışmalar bulunmasa da, Türkiye’de COVID-19 salgını süresince kadına yönelik şiddet olgularının arttığını gösteren veriler vardır. Bir önceki yıla kıyasla 2020 yılı Mart ayında fiziksel şiddet %80, psikolojik şiddet %93, sığınma evi talebi %78 oranında artmıştır. Anket niteliğindeki bir başka çalışma ise pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet olaylarında %27.8 oranında artış olduğunu bildirmiştir. Ancak, bu dönemde çocuk istismarı olgularının sayısının azaldığı görülmüştür. Bu durumun sosyal kısıtlamalar nedeniyle olguların saptanmasının zorlaşmasından kaynaklandığı bildirilmektedir. Bu sosyal kısıtlamalar ile pandemini oluşturduğu korku ortamının yaşlı istismarı ve ihmali riskini de arttırabileceği belirtilmiştir.

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerden başta geleni olan karantina uygulamasında evde uzun zaman kısıtlı kalmanın olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Bu zorlu süreçte, toplumun her bireyi, birey ve toplum sağlığının korunmasındaki rolünün farkında olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

Bu derlemede, mevdut veriyi de sunarak, COVID-19 salgını süresince ev içi şiddetin kadınlara, çocuklara, LGBTİ ve yaşlı bireylere yönelik olarak artışını irdeledik. Türkiye’deki ve dünyadaki durumu özetledikten sonra, artışın nedenlerini, sorunun çözümünde uluslararası ve ulusal kuruluşların yaptıkları önerileri ortaya koymayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, Çocuk istismarı, Yaşlı İstismar, Pandemi, COVID-19