Olgu Sunumu

Disk Pil Yutulması; Pnömoni ile Sonuçlanan Bir Malpraktis Olgusu

10.17986/blm.2016323756

  • Cihat Şarkış
  • Selçuk Yazıcı
  • Muhammet Can

Gönderim Tarihi: 11.06.2015 Kabul Tarihi: 05.11.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):196-198

Alkalin piller madeni paraların ardından en sık yutulan yabancı cisimlerdir. Çoğu olgu sorunsuz seyreder, fakat bazıları ciddi komplikasyonlara hatta ölüme neden olabilir.

Biz çekyattan düşme sonrası hafif wheezing, kusma, beslenme reddi ve huzursuzluk şikayeti gelişen 24 aylık bir erkek çocuk olgusu sunuyoruz. Olgumuz şikayetleri nedeniyle 3 ayrı ilçe devlet hastanesi, iki özel hastaneye gitmiş, 2 pediatri uzmanı ve beyin cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmiştir. Olguya bir kranial tomografi, bir kranial ve bir göğüs röntgen filmi çekilmiştir. İlk önce kafa ve boyun travması tanısı konulmuş, sonrasında akut bronşiolit ve pnömoni tanısı konulmuştur. İki kez hastaneye yatırılmıştır. Nihayetinde, çekilen göğüs filminde disk pil tespit edilmiştir. Yabancı cisim endoskopik yöntemle çıkarılmış, sonrasında olguda, hızlı bir iyileşme görülmüştür.

Sonuç olarak, artan yutulma sıklıkları nedeniyle alkalin piller çok ciddi problemler oluşturmaktadır. Çocuk ve adelosanların alkalen pilleri yutma sıklığının artması nedeniyle, aileler ve hekimler uyarılmalıdır. Klinisyenler ayrıca, bu pillerin pnömoni ve infiltrasyona neden olarak yabancı cismin tespitini zorlaştırabileceği konusunda da dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Alkalin piller,Pnömoni