Editörden

Editörden

  • Halis Dokgöz

The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):0-0

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Coronavirus salgını nedeniyle tüm dünyada zor günler yaşanıyor. İnsanlığın yaşadığı olağanüstü bir döneme tanıklık ediyoruz. Neoliberalizm ve globalleşme ile birlikte gelinen süreçte endüstriyelleşme, betonlaşma, küresel ısınma, buzulların erimesi, yeraltı su kaynaklarının azalması, plastik ve kimyasal atıklar, nükleer santraller, silahlanma gibi ülkelerin yönetsel biçimleri kadar sokağa tükürme, atıklarla çevreyi kirletme, tarım ürünlerini daha çok kimyasal ile elde eden köyde yaşayan bir bireye kadar hepimiz, dünyanın yaşanılamaz hale gelmesinde sorumluyuz. Korona günleri vesilesiyle, her şeyi sorgulamamız gereken bir dönem ve süreçteyiz. Kızılderili atasözünde söylendiği gibi, “Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık.”

Yaşadığımız günler bilimin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Atatürk’ün bize miras olarak bıraktığı sözünde vurguladığı gibi “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir.”

Bu arada Adli Tıp Bülteni sessiz sedasız 25. yaşını kutluyor. Başta Adli Tıp Uzmanları Derneği olmak üzere dergimize
katkı koyan editörler, editöryel kurullar, yazarlar ve danışmanlarımıza teşekkür ediyoruz. Dergimizde yeni atılımlar ile karşınızdayız. Uluslararası bir yayınevi olan Akademisyen Yayınevi tarafından yayınlanacak olan dergimizde hem güncel yenilikler hem de full text türkçe ve İngilizce makaleler ile karşınızdayız. Dergimizin ciddi uluslararası veri tabanlarınca taranması ve impakt faktörünün artması en büyük temennimizdir.

Bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel bilimsel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle.

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör