Editörden

Editörden

  • Halis Dokgöz

The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(2):0-0

Değerli Adli Bilimciler,

Yaşadığımız depremin ardından yaralar kısmen sarılırken dergimizin yeni sayısında da adli bilimler alanının farklı disiplinlerinden dergimize makale akışı devam ediyor.

Dergimizin bu sayısında COVID-19 pandemisi ve yapılan adli otopsiler, sağlık çalışanı, hekim, dijital, partner ve yaşlılara yönelik şiddet başta olmak üzere bu sayıda özellikle “Bilimsel Araştırmalarda Taraf Tutma” makalesinin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.

Sıcakların nefes almamızı zorlaştırdığı bu günlerde dergimizde yayınlanan 14 çalışmadan 11’inin araştırma makalesi olması dergimizin adli tıp ve adli bilimler alanının bilimsel platformu olduğunun kanıtı gibi görünmektedir. Genç ve deneyimli araştırmacıların yeni perspektifler ve paradigmalar içeren bakış açılarıyla dolu yeni çalışmalarını bekliyoruz.

Geçmişten geleceğe gelenekten kopmadan bilimselliğin ve liyakatın geleceğin adli bilimlerini inşa etmede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bilimsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere taşımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya devam etmesi dileğiyle.

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör