Olgu Sunumu

EROİN KULLANIMINA BAĞLI PULMONER ÖDEM VE KANAMA

10.17986/blm.2013181254

  • Ataman KÖSE
  • Güllü Akbaydoğan DÜNDAR
  • Cüneyt AYRIK
  • Seyran BOZKURT
  • Özlem BİNGÖL

Gönderim Tarihi: 03.03.2014 Kabul Tarihi: 22.04.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(1):31-33

Pulmoner kanamaya çok sayıda neden yol açabilir. İlaçlara bağlı intoksikasyon daha nadir olarak neden olmaktadır. Bunların en başında antikoagülanlar, kokain ve opiatlar gelmektedir. Çalışmamızda solunum sıkıntısı ve şuur kaybı ile acil servise başvuran 24 yaşında, erkek, eroin kullanıcısı hastamız sunulmaktadır. Hastanın ilk başvurusunda görülen semptomlar için geniş bir ayırıcı tanı dikkate alınarak yapıldı. Hasta hızlıca entübe edilerek pulmoner ödem tanısıyla yoğun bakım ünitesine alınıp mekanik ventilasyona bağlandı. Hasta normal kardiyak fonksiyon ile taburcu edildi. Nonkardiojenik pulmoner ödem ve hemoptizi olan özellikle genç hastalarda toksik ajan kullanımı (eroin, kokain vb) ayırıcı tanılar arasında bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Eroin, pulmoner ödem, kanama, solunum sıkıntısı.