Araştırma Makalesi

FARKLI ÖRNEKLERDEN ELDE EDİLEN DNA PARMAK IZI ÇALIŞMASI

10.17986/blm.199721198

  • H.E. Dülger
  • M. Tokdemir
  • B. Erbağ
  • E.Ö. Atalay
  • M.Z. Doymaz

Gönderim Tarihi: 20.05.1996 Kabul Tarihi: 24.04.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(1):15-20

Son yıllarda adli tıp alanında, elde edilen materyalin kimliklendirilmesinde, DNA parmak izi büyük bir potansiyel göstermiştir. Bu çalışma: DNA parmak izi tekniğinde farklı biyolojik örneklerin kullanılması ve sonuçların yorumlanması amacıyla yapılmıştır. Bunun için, akraba olmayan 3 kişinin farklı örnekleri (kan, kıl kökü ve tükrük) ile bir kişinin bunlara ek olarak tırnak ve semeninden DNA izole edilmeye çalışılmış, en çok DNA (4.46 pg) semenden, en az da tükürük (0.82 pg) ve tırnaktan (0.90 pg) elde edilmiştir. DNA’lar genomda sıra halindeki tekrarlan (Tandem Repeat) ortaya çıkarabilen bir primer varlığında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile çoğaltılmış, %1.4’lük agaroz jel elektroforezinde yürütülmüştür. Böylece aynı kişinin farklı örneklerinde aynı, farklı kişilerde de ayrı motifte DNA ürünlerinin ortaya çıktığı gösterilmiştir. Sonuçta, Elazığ’da da benzeri çalışmaların yapılabileceği ve günlük kullanıma sunulabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: DNA parmak izi, DNA izolasyonu, adli tıp