Derleme

FATAL HİPOTERMİ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN İRDELENMESİ

10.17986/blm.2014192804

  • Ramazan AKÇAN
  • M. Şerif YILDIRIM
  • Aykut LALE
  • Eyup Ruşen HEYBET

Gönderim Tarihi: 20.08.2014 Kabul Tarihi: 08.09.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(2):112-120

Hipotermi nedenli ölümler günümüz koşullarında halen postmortem tanısını koymakta zorluk çekilen olgular arasında yer almaktadır. Kesin tanı koydurucu bulgu ve belirteçlerin olmaması nedeniyle hipotermi kaynaklı ölüm olgularında ya tanı konulamamaktadır ya da dışlama tanısı konulmaktadır. Diğer yandan adli bilimlerde meydana gelmekte olan gelişmelere bakıldığında; literatürde fatal hipotermi tanısını kolaylaştırmada umut veren birçok anlamlı belirteç ve yöntem sunulduğu görülmektedir. Bu yazıda, fatal hipotermi tanısını akla getiren ve/veya tanı koydurabilecek bulgu ve belirteçler literatür ışığında tartışılması ve adli tıp profesyonellerinin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, ölüm, otopsi, adli tıp