Araştırma Makalesi

GÜNEY MARMARA BÖLGESİNDE OTOPSİSİ YAPILAN KARBONMONOKSİT ZEHİRLENME OLGULARI

10.17986/blm.2014192755

  • Filiz EREN
  • Murat S. GÜRSES
  • M. Numan URAL
  • Nursel TÜRKMEN İNANIR
  • Bülent EREN
  • Tomas VOJTISEK

Gönderim Tarihi: 05.06.2014 Kabul Tarihi: 01.09.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(2):96-99

Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesine bağlı ölümler genelde önlenebilir kazar şeklinde olur. Bu kazalar evde kömür sobaları, banyoda su ısıtıcılarına bağlı kazalar, maden kazaları ve diğer kazaları içerir. Birçok ülkede zehirlenme olgularının en sık nedeni kabul edilen CO gazının en belirgin özellikleri kokusuz, renksiz ve nonirritan olmasıdır.

2007 yılından 2011 yılı dahil olmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ndeki otopsi kayıtları incelendi. 5 yıllık süre toplam 5782 otopsinin 218 tanesi CO zehirlenmesi vakaları olduğu, toplam otopsi vakaların %3,8'ini oluşturmaktadır. Veriler ay ve yıllara göre, yaş, cinsiyetle birlikte çeşitli açılardan incelenmiştir. Araştırma verileri kodlanarak bilgisayarda değerlendirildi ve istatistiksel analizleri SPSS for Windows modülünden elde edildi.

Olguların 76'sı (%34,9) kadın, 142'si (%65,1) erkek, erkek/kadın oranı 1,9'dur. Yaş ortalaması 46,8 olup yaş aralığı 1 ila 90 yıl arasındandır. Ölümlerin %57,8'i belirgin bir şekilde kış aylarında görüldü. En yüksek kan karboksihemoglobin saturasyonu %92'dir.

Ülkemizde ve çevre bölgelerde kömür sobalarından kaynaklanan CO zehirlenmeler önemli bir problemdir. Maden ocağı kazaları iş yeri güvenliğini arttırılarak azaltılmalıdır. Biz, CO zehirlenmesi önlemek ve kamuoyunu eğitmek için daha fazla çaba harcamalıyız.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, zehirlenme, otopsi