Derleme

Homisit-Suisiti Anlamak

10.17986/blm.1384

  • Sunay Fırat
  • Mehmet Aykut Erk
  • Halis Dokgöz

Gönderim Tarihi: 16.02.2020 Kabul Tarihi: 13.05.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(2):116-121

Homisit-suisit (cinayet-intihar) bir failin en az bir kurbanı öldürdüğü ve ardından intihar ettiği kişilerarası şiddet durumunu belirtmek için kullanılan ifadelerdir. Çoğunlukla ailede baskın olan üyenin intihar eylemine karar verdikten sonra diğer üyeleri de buna sürüklemesi olarak düşünülmektedir. Birçok olguda bu durumun intihara karar veren baskın üyenin sorumluluğunu üstlendiği diğer aile fertlerini “geride bırakmak” istemediğinden kaynaklı olabileceği düşünülen eylemlerdir. Birden fazla bireyin intihar ettiği ya da öldürüldüğü olguların birçoğunda faillerin diğer bireyleri gönülsüz olsa bile ikna ettiği ya da rızaları olmadan kazara veya bilinçli bir şekilde öldürdüğü düşünülmektedir. Homisit-suisitin doğası gereği, fail ve kurban bu olaylarda ölmekte, bu nedenle, kullanılan veri kaynakları tipik olarak ilgili nedenleri ve olayın dinamikleri hakkında ayrıntılı bilgi içermemektedir. Bu çalışmada homisit-suisitin temellerini, görülme sıklığının doğasını, farklılıklarını incelemek ve eylemin alt tiplerinin spesifik özelliklerine literatür temelli genel bir bakış sunmak amaçlanmaktadır.

Homisit-suisit olgularının psikolojik/psikiyatrik öncüllerini ve risk faktörlerini belirlemede kullanılan psikolojik otopsi yöntemi, ölen bireyler ile ilgili her türlü verinin toplanmasını ve incelenmesini içermektedir. Bu nedenlerle, incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgiler ile homisit-suisitlerin olası nedenleri ve bireylerin profillerinin ortaya konulması bu tür eylemlerin önlenmesi açısından çok önemlidir.

Sonuç olarak, ülkemiz için bir psikolojik otopsi protokolünün hazırlanması ve ilgili meslek elemanlarının bu protokol dahilinde desteklenmesi ve uygulamaya sunulması bireysel ve toplumsal önleme yollarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Homisit-Suisit (Cinayet-İntihar), Kişilerarası Şiddet, Psikolojik Otopsi, Psikolojik Öncüller