Olgu Sunumu

İki Olgu Nedeniyle Fiili Livata Bulgularını Taklit Eden Lezyonların Değerlendirilmesi Olgu Sunumu

10.17986/blm.2007121629

  • Sema DEMİRÇİN
  • Mustafa Y. KARAGÖZ
  • Özgür O. SARGIN
  • Mehmet ATILGAN

Gönderim Tarihi: 22.05.2006 Kabul Tarihi: 09.03.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(1):25-31

Anal kanalda anüs mukozasında ve deri-mukoza sınırında küçük alanlar halinde veya anal kanalı çepeçevre saran mühür ya da halka şeklinde ekimoz, akut livata tanısında değerli bir bulgudur. Anüs yoluyla gerçekleşen cinsel saldırı olgularında, muayene sırasında her zaman klasik bulgulara rastlamak mümkün olmamaktadır. Ayrıca, perianal bölgede daha önceden şahısta mevcut olan bir takım lezyonların ayırıcı tanısının da yapılması gerekmektedir. Bazen değişik lezyonlar fiili livata bulgularını taklit edebilmektedir.

Bu çalışmada; suda boğulma nedeniyle hastanemize müracaat ettirilen, tedavi gördükleri yoğun bakım servisi’nde fiili livata ön tanısı düşünülerek adli tıp anabilim dalından konsültasyon istenen ve tarafımızca pre-mortem konsülte edilen, livata izlenimi verdiği görülen ancak post-mortem ölü muayenesi ve otopside fiili livata bulgusu saptanmayan 2 ve 4 yaşlarındaki iki olgu tartışıldı.

Fiili livata gerçekleşmeden de benzer bulgular olabileceği ve bu konuda deneyimsiz hekimlerin bazen ciddi adli yanılgılara yol açabilen hatalar yapabileceği görüldüğünden, bu tip olguların değerlendirilmesinin, referans merkezleri tarafından yapılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiili livata, otopsi, anal bulgular.