Araştırma Makalesi

İZMİR’DE 1990-1994 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN OLGULARIN İNCELENMESİ

10.17986/blm.199722225

  • Beyhan EGE
  • Ali YEMİŞCİGİL
  • E. Özgür AKTAŞ
  • Aytaç KOÇAK

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 27.10.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(2):58-61

1990-1994 yılları arasında Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde otopsisi yapılan 2740 olgunun adli tahkikat, otopsi, alkol, toksikoloji ve histopatoloji raporları incelenerek olgular yaş, cinsiyet, orijin, ölüm nedeni, toksikolojik ve histopatolojik inceleme sonuçları ile kan alkol düzeyleri yönlerinden değerlendirildi.

Olguların %78.3' ü erkek, en sık rastlanan yaş grubu 20- 29'du (%22.3). Orijin olarak ilk sırayı marazi sebepler (%33-3), alırken bunu cinayetler (%28.9), kazalar (%21.9) ve intiharlar izlemekteydi. Olgulardan % 16.1’ inin kanında değişik düzeylerde alkol bulunduğu tespit edildi.

Yapılan benzer çalışma sonuçları ile karşılaştırıldığında ölüm nedenleri arasında yöresel bazı farklılıklar olduğu, Türkiye genelindeki durumu ortaya koyabilmek için değişik yörelerde benzer çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, Postmortem Muayene