Araştırma Makalesi

Kan Alkol Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

10.17986/blm.199612137

  • Nevin Vural
  • Hülya Sayın

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 30.07.1996 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(2):74-81

Antemortem ve postmortem kan alkolünün doğru olarak analizi adli tıp açısından çok önemlidir. Postmortem kan örneğinin alınması, saklama ve korunma koşulları kan alkol düzeyini etkileyebilmektedir. Postmortem mıkrobiyal etkilerden dolayı, kan alkol tayini için en uygun kan örneği kaynağı femoral ven'dir. Kafa ve boyun venleri de postmortem kan alımında kullanılabilir. Kalp kanı endojen alkol oluşumu veya biyokimyasal alkol oksidasyonundan dolayı ideal değildir.

Bu çalışma, kan alkol düzeyine sodyum florür ve sodyum azidin koruyucu etkisini tanımlamaktadır. Postmortem kan örnekleri +4°C ve +22°C'de 28 gün bekletilerek, 0.,7., 14., 21. ve 28. günlerde alkol konsantrasyonları tayin edilmiştir.

Bulgulara göre, postmortem kan alkolünün korunması için +4°C'de sodyum azidin sodyum florürden daha etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Endojen Etil Alkol, Etil Alkol, Kan Etil Alkol Analizi, Kimyasal Stabilite, MikrodifCizyon Yöntemi, Postmortem Kan Alkol Kaybı, Saklama Koşulları.