Olgu Sunumu

Kelenderis Kentinde Bulunan Bir İskelette Saptanan Otitis Media Olgusunun Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2007121630

  • Işın GÜNAY
  • Hacer Yaşar TEKE
  • Yaşar BİLGE
  • Erksin GÜLEÇ

Gönderim Tarihi: 20.05.2006 Kabul Tarihi: 11.03.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(1):32-35

İskelette, kimlik teşhisinin bir parçası olarak patolojik durumların değerlendirilmesi önemlidir. Bu olgu sunumundaki amacımız; iskelet üzerinde kimlik tespiti niyetiyle cinsiyet, boy ve yaş değerlendirmeleri için kullanılan normal kriterlerin yetersizliği ve eksikliği sonrası başvurulabilecek kemik anomalilerinin, farklılıklarının kemik hastalıklarının değerlendirilmesi ile alternatif yolların bulunduğuna dair bir örnek oluşturmaktır. Olgumuz Kelenderis Antik Kentinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen iskeletlerden M52 envanter numaralı genç erişkin bireyde kafatasındaki lezyonun incelenmesini içermektedir. Olgunun yaş tayini sutura ve diş analizi ile yapılmıştır. Olgu otitis media olması o toplumdaki bireysel bir farklılık olarak kimlik teşhisinde kullanılabilir. Ayrıca ölüm sebebi olarak, tedavisiz otitis medianın sonucunda ortaya çıkan beyin absesi, menenjit gibi komplikasyon düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kimlik teşhisi, ölüm sebebi, otitis media, Kelenderis, paleopatoloji