Derleme

Okulda Silahlı Saldırının Okul İklimi Üzerindeki Etkileri: Sosyal Bağ Teorisinin Gözden Geçirilmesi

10.17986/blm.1490

  • Ezgi Ildırım Özcan
  • Ayhan Erbay

Gönderim Tarihi: 25.09.2020 Kabul Tarihi: 16.11.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2021;26(1):56-63

Okulda silahlı saldırı, zaman zaman toplumun temel sorunları arasında yer alsa da, gerçekte böyle bir olay çıktığında toplumun dikkat ettiği bir konudur. Öte yandan okulda ateş etme, öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul personeli üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğu gibi okul iklimini derinden sarsmaktadır. Bu noktada Sosyal Bağ Teorisi, okulda silahlı saldırıların etkilerini anlamak için teorik bir çerçeve olarak kullanılmıştır. Teori, okulda silahlı saldırı gerçekleştiğinde özellikle öğrencilerin okuldan, dolayısıyla toplumdan bağlarını kopardığını öne sürer. Öğrenciler, sosyal normlara ve kurallara bağlı kalmazlar ve sonunda topluma olan inançlarını kaybederler. Bu çalışmada, okulda yaşanan silahlı saldırıların okul iklimini nasıl etkilediği tartışılmış ve bazı önleme önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okulda silahlı saldırı, Sosyal Bağ Teorisi, okul iklimi

Tam Metin (İngilizce)