Olgu Sunumu

OTOPSİ ÖNCESİ DOĞRU BİLGİLENMENİN ÖNEMİ: BİR OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2010153716

  • Gürcan ALTUN

Gönderim Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 21.10.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(3):110-113

Cesedin otopsi yapılmak üzere bir başka merkeze gönderildiği durumlarda, olay yeri inceleme ve adli ölü muayenesi kayıtları çok önemlidir. Bu kayıtların eksik ve/veya hatalı olduğu durumlarda ciddi sorunlar yaşanır. Ölenin yakınlarının otopsi sırasında hazır bulunması, otopsiyi yapacak hekimin ölen hakkında tıbbi öykü ve olay hakkında ek bilgi alması açısından yararlıdır. Sunulan olguda, cumhuriyet savcısı ve pratisyen hekim tarafından düzenlenmiş olay yeri incelemesi ve adli ölü muayenesi tutanağında, ölenin travmaya uğradığına dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Otopsi yapılmak üzere cesedin gönderildiği merkezde ölenin yakınlarından alınan öyküde, kişinin birkaç gün önce bir kavgaya karıştığı öğrenilmiştir. Otopsi sonucunda ölüm nedeninin ince bağırsak perforasyonu sonucu gelişen peritonit olduğu, yol açan etken hakkında yapılacak incelemeler sonucu görüş belirtileceği kararına varılmıştır. Daha sonra düzenlenen ek raporda, ince bağırsak delinmesinin travma kökenli olduğu belirtilmiştir. Olgu bazında, olayın yorumlanması ve doğru tanı koyulabilmesi için otopsi öncesi doğru bilgilenmenin önemine dikkat çekilmiştir. Otopsi, adli açıdan ölüm olayının araştırılmasının sadece bir bölümü oluşturur. Sonradan sorulabilecek soruların doğru bir biçimde yorumlanabilmesi için, ölüm öncesi dönemdeki olaylar, olay yeri, kişinin tıbbi ve sosyal öyküsü çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Olay yeri incelemesi, otopsi, tıbbi öykü