Olgu Sunumu

ÎSKEMİK KALP HASTALIĞINA BAĞLI ÖLÜMDE UÇUCU MADDE BİRLİKTELİĞİ; OLGU SUNUMU

10.17986/blm.2009141688

  • Gökhan ERSOY
  • Murat Nihat ARSLAN
  • Işıl PAKİŞ
  • İbrahim ÜZÜN

Gönderim Tarihi: 09.07.2008 Kabul Tarihi: 13.05.2009 The Bulletin of Legal Medicine 2009;14(1):34-39

Uçucu madde kullanımı toplumda yol açtığı sosyal sıkıntı dışında meydana getirdiği ölümlerle de adli tıp çalışanları için ilgi konusu olur. Genellikle genç populasyonda yaygın kullanılan bu maddeler ölüme en sık kalp üzerine yaptıkları toksik etkilerle sebebiyet vermektedirler. Olgumuz 37 yaşında bir erkekti. Ailesinin ifadesine göre uyuşturucu kullanmayan şahsın otopsisinde çok yoğun tiner kokusu alındı. Morfolojik ve his-topatolojik incelemede myokardda nedbe ve koroner arterlerde belirgin daralma saptandı. Yapılan toksikolojik inceleme uçucu madde varlığını doğruladı. Bu tür ölümlerin doğru değerlendirilebilmesi için iyi bir anamnez alınmasının yanı sıra, toksikolojik incelemede de kan ve akciğer örnekleri alınmalı ve mutlaka miktar tayini de yapılmalıdır. Beyin ve böbrek örnekleri ayrı incelenirse maddenin ölümcül dozda alınıp alınmadığı; idrarda madde ve metaboliti aranırsa kullanımdan sonra yaşayıp yaşamadığı hakkında fikir sahibi olunabilir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, patoloji, toksikoloji, istismar, aritmi, koroner arter hastalığı