Özgün Araştırma

Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümler: 10 yıllık Retrospektif bir çalışma (2007-2017)

10.17986/blm.1457

  • Hüseyin Çetin Ketenci
  • Mehmet Altınok
  • Emel Çakır
  • Halil İlhan Aydoğdu
  • Nazım Ercüment Beyhun

Gönderim Tarihi: 02.07.2020 Kabul Tarihi: 26.08.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2021;26(1):33-39

Amaç:

Yıldırım, hava koşullarına bağlı ölüm ve yaralanmaların önemli bir nedenidir. Yıldırıma çarpılma riski dış ortamda çalışanlarda daha yüksektir.

Yöntem:

Çalışmada 2007-2017 yılları arasında gerçekleşen ve Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’na otopsisi yapılmak üzere gönderilen olgulardan elde edilen 19 yıldırım düşmesi olayı, arşivlerinden retrospektif olarak taranarak değerlendirildi.

Bulgular:

Olguların yaş aralığı 8-75 iken 15’i erkekti ve 9’u çobandı. Olgu sayısı Haziran ayında 9 ile pik yapmıştı. Ölenlerin 17’si açık alanlarda bulundu. Olguların 8’inin (%42) dış muayenesinde lichtenberg figürü bulgusu vardı. On olguda elektrik giriş bölgesi baş ve boyun (%53) idi. Akciğerlerdeki ve beyindeki kanama, kontüzyon ve laserasyonların yıldırımın patlama etkisine bağlı olarak oluştuğu düşünüldü. Mikroskobik incelemelerde subepidermal/suprabazal ayrışma, epidermis ve dermal eklerin epitel hücrelerinde iğsi görünüm, intraepidermal veziküller ve kollajen denatürasyonu tespit edildi.

Sonuç:

Yıldırım genellikle dış ortamlarda ölüme neden olabilen, hava kaynaklı bir olaydır. Yıldırım çarpması sonrasında dış muayenede Lichtenberg figürü, iç muayenede ise akciğerlerde ve beyinde makroskopik düzeyde kanama görülebilir. Kesin ölüm nedenleri yapılan otopsiler sonucunda tespit edilebilen yıldırım çarpmasına bağlı ölümlerin azaltılmasına yönelik olarak çobanlar, tarım işçileri başta olmak üzere tüm topluma yönelik yıldırım çarpması risklerine karşı temel farkındalık eğitimlerinin verilmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, yıldırım, ölüm, Lichtenberg figürü, elektrik giriş yarası

Tam Metin (İngilizce)