Cilt 28, Sayı 1

Nisan 2023
(10) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu, (3) Derleme, (1) Editörden, (1) Tam PDF

Kapak

Kapak Sayfası


Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 0-0

Özgün Araştırma

Tıbbi Kusur İddiasıyla Gelen Dosyalardan İdari Yargı Sistemi Değerlendirmesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Deneyimi
 • Ali Rıza Tümer
 • Uğur Elden
 • Sedat Çal
 • Mehmet Cavlak
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 1-5 DOI: 10.17986/blm.1590
Gudjonsson Yönlendirilebilirlik Ölçeği-2’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
 • Ezgi Ildırım Özcan
 • Neylan Ziyalar
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 6-14 DOI: 10.17986/blm.1607
Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümlerin Orijinine Göre Demografik Özellikleri ve Otopsi Bulguları-Analitik Araştırma
 • Ecesu Ekinci
 • Yasemin Balcı
 • Füsun Çallak
 • Nezih Anolay
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 15-22 DOI: 10.17986/blm.1610
Tolüene Maruz Kalan Sıçanlarda Asetilkolinesteraz, Na+/K+-ATPaz, Fosfofruktokinaz, Glutatyon Peroksidaz, Katalaz ve Süperoksit Dismutaz Aktivitelerinde Post-Mortem Değişiklikler
 • Gonca Tuna
 • Egemen Dere
 • Abdelazim Mohammed
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 23-31 DOI: 10.17986/blm.1613
Travmatik Göz Arızalarında Maluliyet ve Engellilik Oranı
 • Dilek Doğan Temiz
 • Mehmet Ali Malkoç
 • İbrahim Demir
 • Orhun Şahan
 • Mehmet Özbay
 • Mustafa Özsütçü
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 32-40 DOI: 10.17986/blm.1619
Astana’da 2008-2017 Adli Muayenelerine Göre Gebe Kadınlarda Ağır Yaralanmanın Gebelik Sonucuna Etkisinin Analizi
 • Yevgeniya Shatalova
 • Tolkyn Zakupova
 • Frants Galitskiy
 • Mete Korkut Gülmen
 • Kenan Kaya
 • Tuğçe Koca Yavuz
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 41-46 DOI: 10.17986/blm.1620
Cinsel Saldırı/İstismar Mağduru Kadınlarda Fiziksel, Genital ve Ruhsal Muayene Bulgularının Değerlendirilmesi
 • İmran Bilgehan Duman
 • S. Serhat Gürpınar
 • Abdulkadir Yıldız
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 47-54 DOI: 10.17986/blm.1621
Ülkemizde Adli Tıp Uzmanlarının Çalışma Koşulları ve Mesleki Uygulamalar Konusundaki Görüşleri-Anket Çalışması
 • Fatmagül Aslan
 • Akça Toprak Ergönen
 • Onur Beden
 • Derya Bulgur
 • Zekeriya Tataroğlu
 • Ömer Lütfi Özkan
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 55-65 DOI: 10.17986/blm.1624
Çocuk Acil Servisine 2016-2021 Yılları Arasında Başvuran İntoksikasyon Olgularının Değerlendirilmesi
 • Güven Seçkin Kırcı
 • Deniz Utku Öztürk
 • Hacı Seyit Bölükbaşı
 • Hilal Çakır
 • Erdal Özer
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 66-73 DOI: 10.17986/blm.1638
Otopsilerde Rastlanan Dev Hücreli Miyokarditler: Olgu Serisi
 • Aytül Buğra
 • Taner Daş
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 74-79 DOI: 10.17986/blm.1602

Derleme

Randevu Tecavüzü, Tecavüz Mitleri ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Üzerine Bir Derleme
 • Şahide Güliz Kolburan
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 80-85 DOI: 10.17986/blm.1598
Psikiyatride Malpraktis
 • Halil İlhan Aydoğdu
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 86-90 DOI: 10.17986/blm.1601
Sporda Ölümler ve Adli Tıp
 • Zekine Pündük
 • Muhammet Can
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 91-100 DOI: 10.17986/blm.1633

Olgu Sunumu

Postmortem Adli Tıbbi İncelemelerde Şahit Kan Numunesinin Önemi: Metanol İntoksikasyonu
 • Hatice Kübra Ata Öztürk
 • Ahmet Yahya Güngör
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
The Bulletin of Legal Medicine 2023; 28: 101-104 DOI: 10.17986/blm.1608