Cilt 13, Sayı 3

Aralık 2008
(3) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Araştırma Makalesi

MATRUŞKA: GÖÇ, İSTİSMAR, EĞİTİM EKSİKLİĞİ, NEGATİF AİLESEL FAKTÖRLER VE ÇOCUK SUÇLULUĞU
 • Akın TÜTÜNCÜLER
 • Y. Mustafa KARAGÖZ
 • Sema DEMİRÇİN
 • Mehmet ATILGAN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 97-105 DOI: 10.17986/blm.2008133677
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayenesi Uygulaması Bir Model Çalışma
 • Mehmet Hakan ÖZDEMİR
 • Zehra DEMİROĞLU
 • Akça Toprak ERGÖNEN
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 106-112 DOI: 10.17986/blm.2008133678
Konya İl ve İlçe Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Ölümleri
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Kamil Hakan DOĞAN
 • Zerrin ERKOL
 • İdris DENİZ
 • Gürsel GÜNAYDIN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 113-119 DOI: 10.17986/blm.2008133679

Olgu Sunumu

Akıl Hastalarında Önyargılar Nedeniyle Tanısı Geçirebilen Veya Atlanabilen Hastalıklar İki Olgu Sunumu
 • M. Mustafa ARSLAN
 • Ali EREN
 • Necmi ÇEKİN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 120-123 DOI: 10.17986/blm.2008133680
Koroner Arterlerin Anormal Orijinleri ve Ani Ölüm Bir Olgu Işığında Sol Ana Koroner Arterin Anormal Orijini
 • Deniz Oğuzhan MELEZ
 • Arzu AKÇAY TURAN
 • Esat ŞAHİN
 • Ferah KARAYEL
 • İbrahim ÜZÜN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 124-127 DOI: 10.17986/blm.2008133681

Derleme

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularında Postmortem İncelemelerde Enfeksiyondan Korunma
 • Alper KETEN
 • Ali Rıza TÜMER
 • Aysun BALSEVEN ODABAŞI
 • Derya KETEN
The Bulletin of Legal Medicine 2008; 13: 128-132 DOI: 10.17986/blm.2008133682