Cilt 12, Sayı 2

Ağustos 2007
(1) Editörden, (1) Tam PDF, (3) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu, (1) Derleme

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 0-0

Editörden

Editörden
 • Nadir ARICAN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 0-0

Araştırma Makalesi

Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Mehmet TOKDEMİR
 • Abdurrahim TÜRKOĞLU
 • Hüseyin KAFADAR
 • S.Erhan DEVECİ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 57-61 DOI: 10.17986/blm.2007122637
Konya’da 2000-2005 Yılları Arasında Gerçekleşen İntihar Orijinli Ölüm Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Şerafettin DEMİRCİ
 • Gürsel GÜNAYDIN
 • Kamil Hakan DOĞAN
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 62-67 DOI: 10.17986/blm.2007122638
Gemi Kazasına Bağlı Toplu Ölümlerde Kimliklendirme ve Ölüm Nedenlerinin Tespiti
 • H. Çetin KETENCİ
 • Taşkın ÖZDEŞ
 • Ziya KIR
 • Taner GÜVEN
 • Hakan ÖZDEMİR
 • Coşkun YORULMAZ
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 68-72 DOI: 10.17986/blm.2007122639

Olgu Sunumu

Fosseptik Çukurunda Üçlü Ölüm
 • Yalçın BÜYÜK
 • Gülay KURNAZ
 • Mehmet ÖZBAY
 • Ziya KIR
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 73-77 DOI: 10.17986/blm.2007122640
Tubal Gebelik Rüptürü Nedenli Ani Ölüm Olgusu
 • Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ
 • Bülent ŞAM
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Osman ÖZTÜRK
 • Oğuzhan EKİZOĞLU
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 78-81 DOI: 10.17986/blm.2007122641

Derleme

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Adli Tıbbi Değerlendirme
 • Işık KARAKAYA
 • Başar ÇOLAK
The Bulletin of Legal Medicine 2007; 12: 82-87 DOI: 10.17986/blm.2007122642