Cilt 8, Sayı 3

Aralık 2003
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (4) Araştırma Makalesi, (1) Derleme

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 0-0

Editörden

Editörden
 • Şebnem Korur Fincancı
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 0-0

Araştırma Makalesi

Fetal ve Perinatal Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı
 • Ümit Ünüvar ATILMIŞ
 • Esin AKGÜL
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • Çiğdem SÜNER
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 69-74 DOI: 10.17986/blm.200383517
ADLİ OTOPSİLERDE KEMİK İLİĞİNDE YAŞA BAĞLI SELLÜLARİTE DEĞİŞİKLİKLERİ
 • Elif Ülker AKYILDIZ
 • Hilal AKI
 • Safa ÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 75-77 DOI: 10.17986/blm.200383518
EKSTREMİTE DAMAR YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • N. Esra SAKA
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 78-81 DOI: 10.17986/blm.200383519
ADLİ TIP AÇISINDAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Haluk ÜNCE
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 82-86 DOI: 10.17986/blm.200383520

Derleme

GEMİ KAZASINA BAĞLI TOPLU SUDA BOĞULMA OLGULARINDA KİMLİK TESPİTİ*
 • Recep FEDAKAR
 • Bülent EREN
 • Nursel TÜRKMEN
 • Okan AKAN
The Bulletin of Legal Medicine 2003; 8: 87-90 DOI: 10.17986/blm.200383521