Cilt 7, Sayı 3

Aralık 2002
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (3) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 0-0

Editörden

Editörden
 • Şebnem Korur Fincancı
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 0-0

Araştırma Makalesi

Otopsi Fotoğraflarından Tanısal Doğruluğa Ulaşmanın Tutarlılık ve Güvenilirlik Derecesinin Saptanması
 • Çiğdem SÜNER
 • Bülent ŞAM
 • Can GÖKDOĞAN
 • Sadık TOPRAK
 • Mustafa PAÇ
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 85-91 DOI: 10.17986/blm.200273481
Ölüm Olgularının Zehirlenme İddiası ile Adli Tıbbi Belge Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
 • İbrahim ÜZÜN
 • S. Serhat GÜRPINAR
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 92-96 DOI: 10.17986/blm.200273482
Aydın’da Cinsel Suç ve Suçluların Profili
 • Musa DİRLİK
 • Mustafa Selim ÖZKÖK
 • Ufuk KATKICI
 • Özlem EREL
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 97-104 DOI: 10.17986/blm.200273483

Olgu Sunumu

Ölümle Sonuçlanan Çocuk İhmali Bir Olgu Sunumu
 • Halis DOKGÖZ
 • Bülent ŞAM
 • Gökhan ERSOY
 • Nurşen Turan MÜSELLİM
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 105-108 DOI: 10.17986/blm.200273484
Çocuk İstismarı Bir Yazgı mı Olgu Sunumu
 • Ümit BİÇER
 • Başar ÇOLAK
 • Ayşen COŞKUN
 • İlkgül DEMİRBAŞ
 • Ömer KURTAŞ
 • Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 109-114 DOI: 10.17986/blm.200273485