Cilt 7, Sayı 1

Nisan 2002
(3) Araştırma Makalesi, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Ülkemizde DNA Analizi HLADQA1 LDLR GYPA HBGG ve GC Lokusları ile Değerlendirilen İlk Paternite Olguları
 • Burçak VURAL
 • Eyüp ATLIOĞLU
 • Uğur ÖZBEK
 • Sevim BÜYÜKDEVRİM
 • Özdemir KOLUSAYIN
 • Tayfun ÖZÇELİK
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 5-13 DOI: 10.17986/blm.200271467
Adlî Tıp Kurumu İhtisas Kurulları ile Yüksek Sağlık Şurası Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Adli Tıp Genel Kurulu’nda Görüşülen Malpraktis Olgularının İrdelenmesi
 • Sadullah GÜZEL
 • M.Sunay YAVUZ
 • Mahmut AŞIRDİZER
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 14-20 DOI: 10.17986/blm.200271468
Bursa’da Otopsisi Yapılan Akut İnsektisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
 • Nursel TÜRKMEN
 • Recep FEDAKAR
 • Volkan ÇETİN
 • Dilek DURAK
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 28-32 DOI: 10.17986/blm.200271469

Olgu Sunumu

Donma Hasarı ve Malüliyet Bir Olgu Sunumu
 • Ümit BİÇER
 • Başar ÇOLAK
 • Türker DOĞAN
 • Haldun TEKİNALP
 • GÜR AKANSEL
The Bulletin of Legal Medicine 2002; 7: 33-36 DOI: 10.17986/blm.200271470