Cilt 3, Sayı 1

Nisan 1998
(1) Tam PDF, (1) Editörden, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (3) Araştırma Makalesi

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 0-0

Editörden

Editörden
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 0-0

Derleme

Kadına Yönelik Şiddet Sorumluluk Almalı
 • Joergen LORENTZEN
 • Per Are LOKKE
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 3-8 DOI: 10.17986/blm.199831285

Araştırma Makalesi

Ouchterlony Metodu Çift Yönlü Agar İmmünodiffüzyon ile Prostat Spesifik Antijenin P30 Adli Amaçlarla Gösterilmesi
 • M. Hakan ÖZDEMİR
 • Serpil SALAÇİN
 • Kıymet AKSOY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 9-15 DOI: 10.17986/blm.199831286
Trafik Kazalarında Taşıt İçi Konum ve Travma Lokalizasyonu
 • Berna AYDIN
 • Ümit BİÇER
 • Başar ÇOLAK
 • Şebnem KORUR FİNCANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 20-26 DOI: 10.17986/blm.199831287
Adli Rapor Düzenleme Zorunluluğuna Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
 • Birgül TÜZÜN
 • İmdat ELMAS
 • Erdem AKKAY
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 27-31 DOI: 10.17986/blm.199831288

Olgu Sunumu

Künt Toraks Travmasına Bağlı Aort Rüptürü Bir Olgu Sunumu
 • Gürcan ALTUN
 • Ahmet YILMAZ
 • Derya AZMAK
The Bulletin of Legal Medicine 1998; 3: 16-19 DOI: 10.17986/blm.199831289