Cilt 1, Sayı 3

Aralık 1996
(1) Tam PDF, (5) Araştırma Makalesi, (2) Olgu Sunumu

Tam PDF

Tam PDF
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 0-0

Araştırma Makalesi

Karbonmonoksite Akut ve Kronik Maruziyetin Spektrofotometrik Yöntemlerle Tayini
 • Nevin VURAL
 • Cem YÜCESOY
 • Rukiye DOĞANYİĞİT (Kahraman)
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 112-115 DOI: 10.17986/blm.199613147
Yaş Cinsiyet ve Eğitime Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri
 • Nevzat ALKAN
 • R. Şebnem KORUR FİNCANCI
 • Nadir ARICAN
 • Ömer KURTAŞ
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 116-121 DOI: 10.17986/blm.199613148
Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı 133 Ölüm Olgusunun İncelenmesi
 • Y.Mustafa Karagöz
 • S. Demirçin Karagöz
 • M. Atılgan
 • C. Demircan
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 122-126 DOI: 10.17986/blm.199613149
Konservatif Tedavi Uygulanan Künt Batın Travmalı Çocuklarda Teşhis Kriterleri ve Dalak Lezyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
 • Dilek DURAK
 • M.Atınç ÇOLTU
 • Recep FEDAKAR
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 127-131 DOI: 10.17986/blm.199613150
Perinatal Ölümlerde Mekonyum Aspirasyonu Tanısı ve Önemi
 • Mete K. GÜLMEN
 • Serpil SALAÇİN
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 132-135 DOI: 10.17986/blm.199613151

Olgu Sunumu

Odontoid Aplazisi Bulunan Olguda Travmatik Atlanto Aksiyal Dislokasyon Olgu Sunumu
 • AH YEMİŞCİGİL
 • Mehmet ZİLELİ
 • İ. Hamit HANCI
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 136-138 DOI: 10.17986/blm.199613152
Bir Matrisidal Şizofreni Olgusu
 • Mehmet Çakıcı
 • Ebru Çakıcı
 • Cem Ataklı
 • Oğuz Arkonaç
 • Oğuz Polat
The Bulletin of Legal Medicine 1996; 1: 139-141 DOI: 10.17986/blm.199613153