(1)
Açıkgöz, H. N.; Açıkgöz, A. Öldürme Sıvılarının Adli Önemi Olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi. Adli Tıp Bülteni 2018, 23, 36-38.